Permittering får mange konsekvenser for advokatfullmektiger.

Permitterte advokatfullmektiger må bruke lenger tid på å få bevilling

Advokatfullmektiger som blir permittert mister praksistid, melder Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Publisert

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har lagt ut en melding på sine nettsider om hvilke regler som gjelder for permitterte advokatfullmektiger.

Christine Taaje, er nyvalgt leder i YA. Hun er advokatfullmektig i Ernst & Young advokatfirma i Oslo.

«Permitteringsperioden vil ikke bli godskrevet som praksistid ved en senere søknad om advokatbevilling», skriver Tilsynsrådet.

En advokatfullmektig som blir permittert, skal melde fra om dette på e-post til Tilsynsrådet - og tilsvarende når permitteringen avsluttes: Tilsynsrådet vil da registrere autorisasjonsforholdet på nytt, dersom vilkårene for dette fremdeles er tilstede, heter det på nettsiden.

«Ved opphør av autorisasjonsforhold utover tre måneder kreves det i dag politiattest. Tilsynsrådet vil ikke kreve politiattest ved gjeninntreden i autorisasjonsforholdet etter permittering. Ved opphør av permittering vil det følgelig normalt være tilstrekkelig å sende Tilsynsrådet en epost for igjen å bli autorisert som advokatfullmektig.»

Tas opp i YA-styret for Oslo

Christine Taaje, nyvalgt leder i Utvalget for yngre advokater (YA), forteller at saken skal behandles av styret i YA Oslo på et møte i dag. Taaje er også leder for YA Oslo.

Ifølge en undersøkelse gjort av Advokatforeningen, er om lag åtte prosent av ansatte advokater og fullmektiger permittert, og fjorten prosent har fått beskjed om at de kan bli permittert.

Powered by Labrador CMS