Ragnhild Hennum har fått en rekke reaksjoner på vedtaket om å endre eksamensformen.

Advarer jurist-foreldre:
- Ikke skriv eksamen for barna deres!

Korona-viruset fører til at tallkarakterer erstattes av bestått / ikke bestått, og skoleeksamener gjøres om til hjemme-eksamer i flere av vårens fag. Det får jusstudenter til å reagere.

Publisert Sist oppdatert

Eksamen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) våren 2020

Nylig vedtok fakultetet følgende:

  • Alle eksamener på 1. studieår på masterstudiet i rettsvitenskap skal benytte karakterskala bestått / ikke bestått.
  • Alle eksamener på obligatoriske deler av masterstudiet i rettsvitenskap på 2. – 4. studieår skal benytte karakterskala A–F.
  • Eksamen på semi-obligatoriske valgemner på 4. studieår skal arrangeres som hjemmeeksamen. Det skal benyttes karakterskala A–F. Kilde: jus.uio.no

Denne uken ble det, som en følge av korona-situasjonen, vedtatt at alle norskspråklige valgemner ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo denne våren skal vurderes med en hjemmeeksamen med vurderingen bestått / ikke bestått.

For de engelskspråklige valgemnene legges det opp til hjemmeeksamen med karakterskala A til F. I de engelskspråklige emnene skal det, på grunn av behovet internasjonale studenter har for å få godkjent studiene i Norge, være tallkarakterer (se også faktaboks).

Alle planlagte eksamener i vårsemestret blir gjennomført, og ingen eksamener blir flyttet.

Særlig kombinasjonen hjemmeeksamen med tallkarakterer får en rekke studenter til å uttrykke sin frustrasjon på den anonyme appen Jodel.

Flere gir uttrykk for at dette kan hindre dem i å få vist hva de kan. Noen mener også en hjemmeeksamen gir studenter med ressurssterke juristforeldre en urettferdig fordel.

Det er nå også startet en underskriftskampanje mot avgjørelsen.

TIPS OSS! Hvordan takler ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

- Åpner for advokathjelp

Jusstudent og tidligere styremedlem i Juridisk studentutvalg (JSU), Alexander Sæthern, gir i et lengre innlegg i den åpne Facebook-gruppen «Rettsvitenskap UiO», uttrykk for at han frykter at studentene nå har ulike vilkår på eksamen.

Jusstudent Alexander Sæthern er blant dem som er kritisk til vedtaket.

«Etter dekanatets vedtak skal alle kilder og hjelpemidler være tillatt å bruke. Det betyr at studenter som har tilknytning til et advokatfirma, kan sitte i firmaets lokaler og skrive eksamen, med tilgang på f. eks. bibliotek og advokater. Studenter med jurister i familien, som kanskje har juridisk litteratur enkelt tilgjengelig, vil ha en stor fordel. For ikke å snakke om de som samarbeider med andre om oppgaven, eller til og med betaler for å få noen til å skrive oppgaven til seg, slik det allerede er snakk om på Jodel. Uavhengig av om det er på spøk eller alvor, illustrerer det hvor enkelt det vil være å jukse, og at det er totalt umulig å gjennomføre en slik hjemmeeksamen på like vilkår med bokstavkarakterer. », skriver Sæthern.

- Umulig å kontrollere

Studiedekan Ragnhild Hennum ved Det juridiske fakultet i Oslo, kommer med en klar oppfordring til advokater og jurister med jus-studerende barn;

- Nå er det selvfølgelig viktig at juristforeldre ikke går inn og skriver eksamensoppgaven for barna sine. Det vil være å jukse, og foreldre bør ikke hjelpe barna sine med juks. Likevel vil det være umulig for oss å kontrollere dette, sier Hennum.

Faksimile fra noen av reaksjonene i Jusskanalen på Jodel.

Mads Fredrik Baardseth, medlem av Juridisk studentutvalg (JSU), påpeker at studentene har stor forståelse for at dette er en ekstraordinær situasjon, og at eksamensavviklingen av den grunn ikke kan forløpe seg som et vanlig semester.

- I en ideell verden klarer de å gjennomføre de obligatoriske studieårseksamene som skoleeksamen, men nå er dette høyst usikkert. Fakultetet planlegger for begge scenarioer; både skoleeksamen og hjemmeeksamen. Der vi er uenige med fakultetet, er avgjørelsen om at hvis det blir hjemmeeksamen i de obligatoriske emner, skal denne bedømmes etter bokstavskalaen. JSU sitt prinsipielle syn er at hjemmeeksamen i rettsdogmatiske fag bør vurderes med bestått/ikke bestått, sier Baardseth.

OPPDATERT: Universitetet i Oslo melder fredag 20. mars 2020 at de har besluttet at det ikke vil bli avholdt noen skriftlige eksamener i Silurveien (universitetets eksamenslokaler, red anm.) våren 2020. Beslutningen tas for å sikre forutsigbarhet for studenter og undervisere. Universitetet har samtidig opprettet en digital helpdesk for lærere og studenter.

Debatteres allerede

Baardseth peker på at argumentene er de samme som de alminnelige motforestillingene mot hjemmeeksamen.

- Det er svært vanskelig å sikre at besvarelsene er et produkt av kandidatens selvstendige tanker og prestasjoner, og ikke preget av bistand fra juristforeldre, kollokviegrupper, eller eldre studenter. Dette vil kunne slå meget skjevt ut for våre studenter, sier Baardseth.

For studentene er det viktigste å sikre en upartisk og faglig betryggende vurdering for alle.

Faksimile fra Jusskanalen på Jodel

- Forsikringen studentene avgir om å ikke motta hjelp, sikrer ikke kandidatene mot slik bistand. Dessverre går allerede debatten bredt i mange fora om muligheten for bistand på eksamen, sier Baardseth.

Han understreker at JSU mener fakultetets føringer for eksamensgjennomføring bør følges.

- Samtidig er det en illusjon at folk ikke vil få hjelp, uavhengig av hva de huker av på på et skjema. Det er naivt å tro noe annet, og det må man trekke konsekvensene av. Dette ser man allerede i debattene både på Facebook og Jodel i dag, sier Baardseth.

- Krevende situasjon

Ragnhild Hennum ved UiO sier til Advokatbladet at hun har forståelse for at en del studenter reagerer på avgjørelsen om å gjøre om eksamensformen.

Mads Baardseth fra Juridisk studentutvalg.

- Dette har ikke vært en enkel avgjørelse, og det har vært forståelige argumenterer på begge sider. Vi har fått ulike innspill, og sterke meninger fra studenter, både for og imot karakterer på hjemmeeksamen. Vi har landet ned på en mellomløsning, der vi har tatt vekk karakterer på førsteåret, og på de norske valgfagene, men beholdt dem i de engelske valgfagene og i de obligatoriske fagene, sier Hennum.

Hun erkjenner at fakultetet er i en helt ny, og krevende situasjon, der de må forsøke å finne en løsning som gir studentene studieprogresjon, og der vi får gjennomført eksamen.

- Ingenting er enkelt, men vi har fantastiske lærere som driver digital undervisning for sine studenter. Eksamen kan bestå av ulike typer oppgaver, og på noen vil det nok være mulig å få hjelp utenfra ved hjemmeeksamen, erkjenner studiedekanen.

Tilpasser sensorveiledningen

Hun påpeker at fakultetet prøver å tilpasse både oppgaver og sensorveiledninger slik at de kan minimere muligheten for slik hjelp.

- Men vi kan selvfølgelig ikke garantere at noen jukser. En hjemmeeksamen må vi i større grad erkjenne at åpner for at noen kan få hjelp utenfra, sier Hennum.

Fakultetet har ennå ikke tatt stilling til om det blir hjemmeeksamen i de obligatoriske fagene også.

- I veldig mange andre fag på Universitetet har de hjemmeeksamen med tallkarakterer, og det er helt uproblematisk. Hvor vidt det blir vanlig skoleeksamen avgjøres i stor grad av hva myndighetene bestemmer i tiden fremover. Dette er en vanskelig situasjon for oss alle, der vi må treffe beslutninger med ukjente faktorer i spill, understreker Hennum.

Også ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø er det vedtatt å erstatte skoleeksamener med hjemmeeksamener, melder Khrono.

Powered by Labrador CMS