Jussprofessor Geir Woxholth er blant dem som synes det var en riktig avgjørelse å droppe karakterer på årets jusseksamener.
Jussprofessor Geir Woxholth er blant dem som synes det var en riktig avgjørelse å droppe karakterer på årets jusseksamener.

UiO snur og dropper karakterer på hjemmeeksamen:
- Saken var altfor viktig til å la det gå prestisje i den

Jussprofessor Geir Woxholth er glad for at jusstudentene ved UiO slipper karakterer på vårens eksamener. Selv synes han det er merkelig å undervise foran et kamera i en tom sal, på et ellers korona-stengt universitet.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke vedtok Universitetet i Oslo (UiO) at alle vårens skoleeksamener ved Det juridiske fakultet skal gjennomføres som hjemmeeksamen grunnet korona-situasjonen.

Den opprinnelige planen var at eksamen i valgemnene, og i eksamener på 1.året skulle vurderes med bestått / ikke bestått, og at det fremdeles skulle være karakterer på eksamene på 2. til 4.året.

Dekan ved UiO, Ragnhild Hennum.
Dekan ved UiO, Ragnhild Hennum.

Etter til dels sterke reaksjoner, både på sosiale medier og som innspill til fakultetet, har UiO nå snudd, og bestemt at alle eksamener på masterstudiet i rettsvitenskap skal gjennomføres med karakterskalaen bestått/ikke bestått våren 2020.

- Vi fikk veldig mange forskjellige tilbakemeldinger fra studentene på vedtaket. Et betydelig flertall fortalte om vanskelige studie- og eksamensituasjon hjemme, og mente det ville være stressende å ha karakterer. Flere trakk frem at forskjellene i situasjonen hjemme kunne gjøre det urettferdig, mens andre trakk frem bekymring for juks, ansvar for små barn, ulike forhold knyttet til helse, og mangel på utstyr god arbeidsplass, sier dekan Ragnhild Hennum ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo til Advokatbladet.

Hun legger til at de i tillegg også fikk et klart råd fra Juridisk studentutvalg om å droppe karakterene.

I en undersøkelse utført av studentutvalget, der 707 studenter deltok, svarte 78 prosent av studentene at de ønsket vurdering i form av bestått / ikke bestått.

- I sum gjør denne spesielle situasjonen at vi mener det var riktig å endre vurderingen fra karakterer til bestått / ikke bestått på de andre avdelingene også, sier Hennum

- Står respekt

Professor Geir Woxholth var en av dem som var kritiske til å gjennomføre hjemmeeksamen med karakterer. Det synet gav han også klart uttrykk for i et innlegg på Facebook, som i skrivende stund har mer enn 340 likes.

«Jeg mener det er uansvarlig hvis fakultetet skal sette studentene i den posisjon at de skal bli fristet til å ty til juks. Det gjelder særlig når fakultetet ellers forsøker å arbeide målrettet mot karakterpresset. Jeg mener videre at vi med sikkerhet kan si at det vil bli jukset – og at det i en del tilfelle ikke blir avslørt – dermed vil det være en del karaktervedtak der ute som er materiellrettslig ugyldige. Dette er altså noe man vet, noe man legger opp til og en konsekvens man er villig til å ta», skrev han.

Overfor Advokatbladet gir professoren uttrykk for at han er helt enig med Juridisk Studentutvalg i at hjemmeeksamen under de nåværende helt spesielle forholdene, slår ulikt ut sosialt.

- Dette mener jeg også er i strid med prinsippet om at alle studenter skal ha like muligheter når de går opp til eksamen. Forholdene hjemme kan være svært ulike. Noen har gode forutsetninger med rik tilgang til kilder, og fred og ro. Andre bor kanskje sammen med andre, og kan vanskelig finne det samme. I tillegg er forutsetningene for eksamen med karakter langt fra optimale når undervisningstilbudet vi gir er så redusert, sier Woxholth, som mener disse forholdene må sees i sammenheng med mulighetene for juks.

- Jeg mener at det står stor respekt av at dekanatet gjorde om sitt første vedtak. Saken var altfor viktig til å la det gå prestisje i den, sier Woxholth.

- Advokatforeldre kan kjøpe bistand

På Facebook omtaler han hjemmeeksamen med karakterer som «det mest urettferdige jeg kan tenke meg - på juss i alle fall».

«Jeg har selv jobbet med styrke mot det i alle sammenhenger - alltid! Mange snakker om juristforeldre/advokatforeldre som kan bistå (juks) - og ja det er riktig. Men like betenkelig er at resurssterke foreldre, herunder advokatforeldre, kan « kjøpe» bistand fra spesialister på fagområdet - advokaten kontakter en spesialist i en annen avdeling i firmaet, og får innspill eller ham/henne til å bistå. Eller de velbemidlede foreldrene (som ikke er jurister) kjøper en jurist eller får en juristvenn til å bistå. Dette er en situasjon jeg mener vi bare må unngå - hjemmeeksamen med karakter er helt forkastelig i et sosialt perspektiv, det åpner for ren klassejustis!».

- Merkelig erfaring

Han har den siste tiden undervist via videoopptak for hele trinnet Privatrett 1, i et tomt forelesningslokale i Domus Juridica.

- Egentlig er det kursundervisning, og vi mister helt mulighet til to-veis kommunikasjon. Jeg har gjennomgått oppgaver, med innslag av mer teoretisk undervisning innimellom, tatt opp mer prinsipielle rettsspørsmål og problemstillinger som så er blitt anvendt praktisk ved gjennomgang av oppgaver. Det har vært en ny og merkelig erfaring - men det er det eneste tilbudet jeg for min del er i stand til å gi mine studenter nå, sier Woxholth.

Gjennomgår kriteriene

Ifølge Ragnhild Hennum skal utformingen av eksamensoppgavene våren 2020 ta hensyn til undervisnings- og eksamenssituasjonen studentene nå er i.

- Karakterer vil bli fjernet, men det vil fremdeles bli gjennomført hjemmeeksamen. Hvordan vil det hjelpe studentene?

– Våre studenter føler mye press og stress knyttet til karakterer, et press som nå bli fjernet. Jeg tror arbeidsgiverne kommer til å forstå at dette er et unntak-semester. Vi har forholdsvis mange karakterer totalt, poengterer Hennum.

Hva som skal til for en bestått-karakterer i fag som tidligere ble vurdert med tall-karakterer, skal nå avgjøres.

- Man skal ikke sammenligne bestått/ikke bestått med bokstavkarakterer. Vi vil nå gå gjennom, og presisere dette, sier Hennum.

Eksamen som avlegges våren 2020 vil ikke telle som et forsøk på gjentakskvoten - dette gjelder uavhengig av om eksamen i et emne avlegges for første gang eller som gjentak.

Studenter som tar opp fag avlagt våren 2020, kan gjøre det enten høsten 2020 eller våren 2021, uten at emnesperren er til hinder for det, opplyser fakultetet.

TIPS OSS! Hvordan takler ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Powered by Labrador CMS