Adele Matheson Mestad.

Norges institusjon for menneskerettigheter krever offentliggjøring av regjeringens begrunnelser for koronatiltak

– Konkrete begrunnelser som gjør det mulig å kontrollere forholdsmessigheten må på plass, sier NIM-direktør Adele Matheson Mestad.

Publisert Sist oppdatert

Debatten om lovligheten av smitteverntiltakene har versert gjennom hele pandemien, og det er fra flere hold blitt etterlyst en større åpenhet rundt forholdsmessighetsvurderingene som ligger bak beslutningene.

Fredag opplyste Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) i en pressemelding om at brev med krav om offentliggjøring av begrunnelsene bak disse tiltakene er blitt sendt til flere departementer.

– Lovlighetskontroll forutsetter åpenhet

Det er særlig karantene- og isolasjonsreglene og de tiltak som berører barn og unge som per dags dato har en viktig side mot menneskerettighetene, sier direktør Adele Matheson Mestad i NIM.

I denne omgang er det primært Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet som det etterlyses en større åpenhet hos.

– Det er spesielt viktig at tiltak som berører menneskerettighetene blir tilstrekkelig begrunnet. I fravær av offentlighet rundt disse begrunnelsene, blir det vanskelig for kontrollorganer å vurdere om tiltakene faktisk er forholdsmessige. Vi har pekt på dette mange ganger, og mener virkelig at dette er noe som må på plass, sier Mestad til Advokatbladet.

– Tillitvekkende over tid

Jo lengre tid som går, desto strengere krav bør man kunne stille til myndighetenes vurderinger, mener hun.

– I dag sitter man på mer kunnskap enn vi gjorde i den tidlige fasen av pandemien. Det er viktig at denne kunnskapen også synliggjøres – både hvilke fakta som legges til grunn for tiltakene, og hvilke konsekvenser og skadevirkninger man har tatt med i vurderingene. Det er forståelig at myndighetene fortsatt kan være usikre på visse punkter, men hvis de faktisk hadde påpekt dette og sørget for større åpenhet, så ville nok dette vært tillitvekkende over tid, sier Mestad.

Begrunnelsene bør også offentliggjøres samtidig som vedtakene fattes, skriver NIM i sine brev til departementene.

– Dette kan for eksempel gjøres ved å oppdatere regjeringens nettside om begrunnelse for endringer i covid-19-forskriften, offentliggjøring av statsrådsforedrag, eller andre tiltak, påpeker Mestad.

Powered by Labrador CMS