Agder lagmannsrett holder til i Skien tinghus.
Agder lagmannsrett holder til i Skien tinghus.

Kluge-topp blir dommer i Agder lagmannsrett

Innstillingsrådet for dommere har innstilt fem personer til tre ledige embeter som lagdommere, og til ett ledig embete som tingrettsdommer i Kristiansand. Også en rekke konstitusjoner ble foretatt på gårsdagens møte.

Publisert Sist oppdatert

Innstillingsrådet for dommere hadde møte i går, og innstilte til flere ledige dommerembeter.

Fem jurister er innstilt til tre ledige embeter som lagdommere i Agder lagmannsrett. Øverst på listen står advokat og partner Atle Degré i Kluge. Han har vært konstituert i stillingen siden august i år, og har vært partner i Kluge siden 2010.

Atle Degré.
Atle Degré.

Før han kom til Kluge, var han juridisk direktør ved Oslo Børs. Han har også vært dommerfullmektig og konstituert sorenskriver i Lofoten tingrett.

Ledet lovutvalget for selskapsrett

Atle Degré har tidligere vært leder av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett, og har som partner i Kluge jobbet både med norske og utenlandske klienter med selskapsrettslig rådgivning, eierstyring og selskapsledelse og finansmarkedsrett.

«Han har som tidligere juridisk direktør på Oslo Børs hatt ansvar for forvaltning og regelverksarbeid for lover og regler for børsnoterte selskaper, børsmedlemmer, verdipapirforetak, låntagere med børsnoterte obligasjoner og andre aktører i verdipapirmarkedet. Han har deltatt i en rekke lovutredninger og hatt ansvar for regelverks-, rammevilkår og konsesjonsprosesser på vegne av Oslo Børs», skriver Kluge på sine hjemmesider.

Som nummer to på listen har Innstillingsrådet innstilt tingrettsdommer Knut Kolloen, og som nummer tre er tingrettsdommer Kristine Schilling innstilt.

Som nummer 4 er innstilt konstituert tingrettsdommer Bergny Helene Cammermeyer Ofstad, og som nummer fem konstituert tingrettsdommer Liv Shelby.

Halvannet års konstitusjon som lagdommer i Eidsivating

På rådets møte i går ble det også innstilt tre personer til en 18 måneders konstitusjon som lagdommer i Eidsivating.

Her ble tingrettsdommer Stefan Jørstad innstilt som nummer én, advokat Marit Håvemoen som nummer to, og tingrettsdommer Knut Ivar Paalsrud som nummer tre.

Innstillingsrådet for dommere

 • Arnfinn Agnalt (leder)
 • Tonje Fisknes
 • Magnhild Pape Meringen
 • Terje E. Bjelle
 • Thomas L. Bornø
 • Jens Morten Nesseth
 • Gerd lngunn Opdal

Marit Håvemoen er advokat i juridisk avdeling i LO, der hun spesielt jobber med permitteringslønnsloven.

Tingrettsdommer i Kristiansand

Til ett embete som tingrettsdommer i Kristiansand, er disse innstilt:

 1. Konstituert tingrettsdommer Bergny Helene Cammermeyer Ofstad
 2. Konstituert tingrettsdommer Liv Shelby
 3. Advokat Ronny Christian Håkonsen.

Advokat Håkonsen er advokat i Advokatfirma Wigemyr & Co i Kristiansand, og kan nå bytte jobb i alle fall for det neste halvannet året. For til stillingen som konstituert tingrettsdommer i 18 måneder i Kristiansand tingrett er han innstilt som nummer én. Som nummer to er advokat Leif Olav Haugen innstilt, og som nummer tre advokat Ronny Rosenvold.

Konstituert tingrettsdommer i Stavanger

Til en stilling som konstituert tingrettsdommer i 18 måneder i Stavanger tingrett er disse innstilt:

 1. Advokat Hege Merete Oftedal
 2. Advokat Jørgen Sætrum
 3. Senioradvokat Ragnhild Maria Solbakk.

Advokat Hege Merete Oftedal er partner i PwC i Stavanger. Jørgen Sætrum er for tiden i permisjon, mens Ragnhild Maria Solbakk er advokat i Hammervold Pind.

Nord-Gudbrandsdal og Sør-Gudbransdal tingrett

Til et embete som konstituert tingrettsdommer fra 15. desember i år til 31. august 2021 i Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett er tingrettsdommer Liv Shelby innstilt som den eneste kandidaten.

Powered by Labrador CMS