Torhild Rossum, Ingvild Ombudstvedt og Lena Wammer Østgaard i advokatfirmaet IOM Law ved kaikanten i Son.

– Vi bidrar til å bekjempe klimaendringer, og til det neste industrieventyret i Norge

I idylliske Son sør for Oslo har det lille advokatfirmaet IOM Law slått seg opp som Norges fremste spesialister på juss knyttet til karbonfangst og lagring, og er rådgivere i store industriprosjekter. – Jeg er ofte den eneste advokaten i rommet, den eneste kvinnen, og den eneste under femti, sier Ingvild Ombudstvedt.

Publisert

I annen etasje i et lite næringsbygg i Son har Ingvild Ombudstvedt (38) skapt en liten hub av spesialister på såkalt CCS, carbon capture and storage. Fra nyoppussede lokaler med utsikt over åpne jorder, deltar et dedikert team i det grønne skiftet, både nasjonalt og internasjonalt.

Advokat Ingvild Ombudstvedt er eier og primus motor, og er utdannet både økonom og jurist. Hun er leder av CCS-komiteen i Standard Norge, som forhandler tekniske standarder for karbonfangst og lagring.

Med på laget har hun advokat Torhild Rossum (65), tidligere juridisk direktør i Norske Shell, og ferskingen Lena Wammer Østgaard (26), som er juristutdannet og spesialisert i internasjonal rett i England. Hun ga opp et urbant liv i London til fordel for miljø-jobbing på et norsk småsted. Nylig er også Gülsen Dorak, som er juristutdannet og har erfaring som dommer fra Tyrkia, ansatt i firmaet, som også har ressurser i Danmark og i Australia.

Erfaring fra Brüssel

Det er nå seks år siden Ombudstvedt startet opp sitt eget firma for å satse for fullt på klimateknologi. Da hadde hun flere år bak seg i Arntzen de Besches olje- og energiavdeling, hvor hun blant annet jobbet med Jens Stoltenbergs «månelandingsprosjekt» for fullskala fangst og langring av CO2 på Mongstad.

– At jeg som advokatfullmektig ble kastet ut i et så stort industriprosjekt som Mongstad, gjorde at jeg ble hektet. Karbonfangst og lagring ble min vei. Etter noen år ble det ledig et vikariat som seniorrådgiver i Global CCS Institute i Brüssel.

Instituttet er en global tenketank som har som formål å få fortgang i implementeringen av CCS.

Fikk pangstart

Ombudstvedt fikk innvilget permisjon fra Arntzen de Besche, og flyttet til Belgia. Hun kaller arbeidet ved instituttet svært lærerikt, og en kjempeopplevelse.

Da hun kom hjem, etablerte hun egen advokatvirksomhet for å fortsette satsningen på CCS. Hun forteller at det etter kort tid kom en kontrakt inn døren med hennes navn på.

– Vi inviterer gjerne advokater som ser etter nye mulighet til å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. De behøver ikke nødvendigvis å jobbe med klima, men kan gjerne jobbe bredere, sier Ingvild Ombudstvedt. Til høyre juridisk assistent Lena Wammer Østgaard og advokat Torhild Rossum.

– Det var litt skummelt, jeg var kanskje litt ung, og litt for uerfaren. Men jeg tenkte at jeg jo kunne forsøke for en periode og se hvordan det gikk.

Hun fikk en pangstart, og fikk raskt oppdrag fra Instituttet Brüssel, som ønsket en stedlig representant for oppdrag i Norge og Baltikum.

– Da begynte ballen å rulle, og jeg har hatt full portefølje siden.

Mange offentlige klienter

Hun har varierte oppdrag, og bruker en del tid på CSS-komiteen, der det utvikles standarder. Arbeidet er støttet av CLIMIT-programmet, et forskningsfond styrt av Forskningsrådet og Gassnova.

IOM Law rådgir også land om hvordan de skal bygge og bruke regelverk for karbonfangst og lagring, og har mange offentlige klienter.

– En klient engasjerte oss for å designe et regelverk for finansielle insentiver for å fange og lagre biogene utslipp. Hvis en for eksempel brenner matavfall på Klemetsrudanlegget i Oslo, får en biogene utslipp. Fanges CO2 fra røykgassen derfra og lagres på norsk sokkel, har man skapt et negativt utslipp ved at CO2 er fjernet fra atmosfærens kretsløp.

– Dette er noe både FN og myndigheter rundt om i verden er enige at må gjøres for å bremse klimaendringene, men man mangler et juridisk rammeverk for å la industrien gjøre jobben, forteller Ombudstvedt.

Tidligere har IOM Law også jobbet for EU-kommisjonen for å kartlegge gap i regelverk knyttet til bruk av CO2 i industrielle prosesser, og nå bidrar selskapet til EU-kommisjonens arbeid med å revidere veiledningsdokumentene til CCS-direktivet, som er det europeiske rammeverket for CO2 -lagring, forteller hun.

Få advokater på banen

Ombudstvedt er ofte på reise, blant annet til USA.

– Der har vi to prosjekter. Blant annet skal vi jobbe med regulatoriske rammer for å kunne lagre CO2 på amerikansk sokkel, slik man kan gjøre i Norge. Per i dag finnes det ikke noe rammeverk for dette, og deler av jobben blir å kommentere på utkast til regelverk som myndighetene jobber med.

Hun medgir at det er smått utrolig at det lille firmaet i Son har så store, internasjonale klienter.

– Vi er ett av veldig få firmaer i verden som jobber dedikert med dette. Veldig ofte er jeg den eneste advokaten i rommet, veldig ofte den eneste kvinnen, og den eneste under 50. Min læringskurve på teknologi, geologi, fysikk, biologi og kjemi har vært bratt, og noen ganger føles det som om jeg har fått bra med juling. Men det er veldig gøy å jobbe med store industriprosjekter.

Noe av det som gjør arbeidet så spennende, er å jobbe i tverrsnittet mellom juss, teknologi, politikk og sosiale rammer, synes hun.

– Vi sitter i midten og bidrar til å bekjempe klimaendringer, og er med å bygge ny industri som vi tror blir det neste industrieventyret i Norge.

Hindres av regelverk

Ingvild Ombudstvedt tar for tiden også en LLM i Environmental, Natural Resources and Energy Law i Portland, Oregon.

Ombudstvedt mener at norsk advokatlovgivning skaper utfordringer for selskapets og for de ansattes utviklingsmuligheter, og håper at den nye advokatloven snart vil tre i kraft.

– Vi har knyttet til oss flere personer med internasjonal kompetanse som vi sliter med å gi reelle karrieremuligheter som følge av rettsrådsmonopolet. De kan ikke få jobb som advokatfullmektiger i Norge uten å ta tilleggsutdanning her, og kan bare unntaksvis operere som rådgivere og gi rettsråd. Internasjonal kompetanse er ofte kritisk for våre klienter, noe som speiler at advokatbransjen er i utvikling. Klientenes behov kan ikke alltid dekkes av en advokat med norsk utdanning og bevilling, sier hun.

– Akkurat nå er CSS-bransjen i kjempevekst, og jeg har aldri opplevd så mange nye henvendelser fra kunder, eller fått så mange oppdrag som nå, fra hele verden. Bare for et par måneder siden var jeg Øst-Timor på jobb.

IOM Law har lyst til å vokse, ikke mye, men litt.

– Det er morsommere når vi er flere.

Powered by Labrador CMS