Finn Bjørnstad, Elise Johansen, Heidi Skuterud og Jan Erik Clausen testet roret på Statsraad Lemkuhl da båten nylig var i Arendal.

Wikborg Rein har en hånd på rattet i verdensomspennende hav-ekspedisjon

- Økt kunnskap gir oss bedre forutsetninger til å forvalte havene på en bedre måte. Og her spiller jussen en viktig rolle, sier advokat Elise Johansen.

Publisert

ARENDAL / OSLO: Nylig startet Statsraad Lehmkuhl på den omfattende One Ocean-ekspedisjonen fra Arendal. I løpet av 23 måneder skal skipet seile 55.000 nautiske mil, og besøke 36 havner over hele verden.

Som eneste advokatfirma er Wikborg Rein en av ekspedisjonens kommersielle hovedpartnerne.

Finn Bjørnstad og Jan Erik Clausen, som er MP-er i Oslo og Bergen, Heidi Skuterud som er leder for People & Culture, og advokat Elise Johansen deltok nylig på en mottagelse for sponsorer og samarbeidspartnere i Arendal.

Johansen jobber med bærekraft, klima og havrett.

- Vi ønsker å ta et sosialt ansvar på et område som ligger tett opp til flere av våre kjerneområder som advokatfirma. Wikborg Rein har lange tradisjoner med å være et maritimt advokatfirma med nærhet til skipsfart, og havmiljøet. Sånn sett følte vi at denne ekspedisjonen hadde mange naturlige treffpunkter, sier Johansen til Advokatbladet.

Les mer om One Ocean-ekspedisjonen her.

Wikborg Reins delegasjon i Arendal hygget seg på One Ocean-mottagelsen der de fikk lære mer om ekspedisjonen.

Et forskningsprosjekt

One Ocean-ekspedisjonen er et prosjekt som skal samle inn forskningsdata om havet.

Målet med ekspedisjonen er å rette oppmerksomheten mot tilstanden i havet og havets viktige rolle for en bærekraftig fremtid. Gjennom hele seilasen foregår det forskning, og det hentes inn forskningsdata.

– Økt kunnskap gir oss bedre forutsetninger til å forvalte havene på en bedre måte. Og her spiller jussen en viktig rolle. Vi vet at menneskelig aktivitet er den største faktoren for klimaendringene og for marin forurensning. Om vi tenker oss havet som spillebrettet hvor vi har mange aktører som ønsker å delta, er jussen spillereglene. For å få til det gode spillet, hvor ressursbruken er bærekraftig og vi tar vare på det marine miljøet, må man lage regler som prioriterer disse hensynene.

- For å vite hva som skal til trenger vi vitenskapelig basert kunnskap. Det handler om å få til det gode samspillet mellom kunnskap og regelutvikling, det er en nøkkel for å oppnå målsetningen om en bedre forvaltning av havområdene, sier Johansen.

Statsraad Lemkuhl ble i sommer kjent som «Sommerskuta» på NRK. Her i Arendal før seilasstart.

Vil sende medarbeidere på turen

Arrangementer underveis ved flere av havnene.

- Ettersom vi har kontorer i både Shanghai og Singapore kommer vi til å ha arrangementer om bord når båten er i de byene, og vil benytte de anledningene til å invitere våre kontakter, sier Johansen.

- Vi har flere muligheter til å få til live-sendinger fra seilasen, og håper også å kunne sende noen av medarbeiderne på deler av turen, sier Johansen.

Hun legger til at det i forbindelse med hjemkomsten til Bergen i april 2023 vil bli flere arrangementer der.

- Wikborg Rein vil bli godt representert. Vi gleder oss allerede, sier Johansen.

Powered by Labrador CMS