Det var mange kvinner i salen, men bare en på scenen, påpekte Mette Yvonne Larsen (bak til venstre).
Det var mange kvinner i salen, men bare en på scenen, påpekte Mette Yvonne Larsen (bak til venstre).

Ut mot mannsdominans på Forsvarerseminaret

Advokat Mette Yvonne Larsen etterlyste flere kvinnelige foredragsholdere på Forsvarergruppens høstseminar.

Publisert

– Jeg skal si noe om 40-åringen, innledet Mette Yvonne Larsen da hun tok ordet på Forsvarerseminarets post "Åpen talerstol" på Sundvolden i oktober, da Forsvarergruppen blant annet feiret sin 40-årsdag.

- Vær litt moderne når dere planlegger neste seminar, oppfordret Mette Yvonne Larsen.
- Vær litt moderne når dere planlegger neste seminar, oppfordret Mette Yvonne Larsen.

– Jeg har kjent denne 40-åringen i 20 år. Da denne 40-åringen var 20, var den frisk, ungdommelig og litt rølpete. Vi satt på Stortorvets Gjestgiveri og røyka. Det ble omsider vedtatt at vi ikke skulle røyke mens vi hadde møtene. Det ble tilløp til diskusjon og nesten håndgemeng når vi hadde diskusjoner. Det er det nesten slutt på. Jeg opplever nå at 40-åringen er litt gammlemodig, litt umoderne, og det bekymrer jeg meg for, sa Larsen.

– Går ikke an

Hun viste så til foredragsholderne som hadde stått på scenen i løpet av dagen - spesielt til den eldre garde - det vil si riksadvokat Tor-Aksel Busch, høyesterettsdommer Magnus Matningsdal, og tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund.

– Det jeg skal si, handler om kvinner og menn og kvinnealder, og før jeg sier det, skal jeg si at jeg liker å høre på menn med grått hår. Det er ikke det at det ikke er gøy å høre på Magnus Matningsdal og Tor-Aksel Busch, men folkens, det er på tide å fornye seg. Hvor stor andel av jusstudentene er kvinner, jo, 70 prosent. Og hvor mange unge kvinner ser dere her i salen, jo, det er veldig mange. Da kan ikke Forsvarergruppen være bekjent av å levere en foredragsliste som består kun av menn! Det går faktisk bare ikke an, sa Mette Yvonne Larsen.

Etterlyste forbilder

– Jeg har fem flotte damer fra vårt firma sittende her, hvem skal være deres forbilder? Når dere setter dere ned og planlegger, så bli litt moderne, vær så snill. Det er ikke så lett å ta ordet i denne forsamlingen - det tok meg ti år, sa Larsen.

– Vi kan ikke ha det slik at en journalist er eneste kvinnelige foredragsholder, og resten er menn, sa Larsen.

Marius Dietrichson, leder i Forsvarergruppen, var helt enig.

– Det var et tema på styremøtet, men det kom opp for sent, og vi klarte ikke å områ oss. Men du har helt rett, sa Dietrichson.

LES OGSÅ: Vil slåss for forhandlingsrett om salærsatsen

Forsvarergruppens høstseminar 2017 - PROGRAM

Orientering om salærforhandlinger ved politisk rådgiver Martin Kaasgaard Nielsen i Advokatforeningen.

Isolasjon i varetekt ved advokat Thomas Horn.

Aktiv forsvar ved advokat Arild Dyngeland.

Straffeskjerpelser - har vi gått for langt? Ved høyesterettsdommer Magnus Matningsdal, riksadvokat Tor-Aksel Busch og professor emeritus Leif Petter Olaussen.

Forsvarerrollen - sett fra pressens ståsted, ved journalist Eirin Eikefjord.

Forsvarergruppens 40-årsjubileum. Panel bestående av journalist Ivar Johansen, advokat Kjell Holden, advokat Ketil Lund og advokat Frode Sulland.

Høydepunkter i rettspraksis siden i fjor ved advokat John Christian Elden.