Ulrikke Størseth, Ola Ø. Nisja, Bodil Kristine Høstmælingen og Atle J. Skaldebø-Rød.
Ulrikke Størseth, Ola Ø. Nisja, Bodil Kristine Høstmælingen og Atle J. Skaldebø-Rød.

BAHR og Wikborg Rein har kartlagt kjønnsbalansen i voldgift

Presenterer resultatene i slutten av august.

Våren 2021 skrev Advokatbladet om hvordan to av landets største advokatfirmaer, Wikborg Rein og BAHR, hadde gått sammen for se nærmere på mangfold, eller snarere fraværet av mangfold, i voldgiftsmiljøet.

Kartleggingen bestod av en spørreundersøkelse sendt ut til de aktuelle aktørene. Undersøkelsen konsentrerte seg om kjønn- og aldersmangfold, særlig blant voldgiftsdommere.

– Produktet voldgift blir ikke like bra som det kan være. Ikke fordi eldre menn ikke er skikket til å avgjøre saker. Men med større mangfold kan man få bedre avgjørelser, og en bedre og mer moderne prosess. Forankringen til, og respekten for instituttet og voldgift som tvisteløsning, avhenger av kontinuerlig modernisering, sa Wikborg Rein-partner Ola Ø. Nisja til Advokatbladet den gang.

Nå er resultatene klare, og de to samarbeidsfirmaene inviterer til seminar i BAHR sine lokaler 30. august for å presentere resultatene.

I tillegg skal Wikborg Rein-partner Marie Nesvik, Gisela Knuts fra Independent Arbitrator i Helsinki, UiO-professor Amund B. Tørum og Accura-partner fra København, Jacob Møller Dirksen, delta i en paneldiskusjon ledet av UiO-professor Giuditta Cordero-Moss.

Powered by Labrador CMS