– Næringslivet bør være veldig bevisste på risikoen som ligger i samhandlingen med Kina, sier Hedvig Moe.
– Næringslivet bør være veldig bevisste på risikoen som ligger i samhandlingen med Kina, sier Hedvig Moe.

– Kina er en stor trussel mot Norge

Mens Russland kan sammenliknes med en orkan etter invasjonen i Ukraina, kan Kinas rolle overfor Vesten heller sammenliknes med klimaendringene, der handlingene ikke er like plutselige, tydelige og synlige, sier Thommessen-advokat Hedvig Moe.

Publisert Sist oppdatert

I mai sluttet Hedvig Moe som nestleder i PST, og gikk over til en stilling som specialist councel i Thommessen.

Under Arendalsuka deltok hun i en debatt arrangert av HR Norge og Næringslivets Sikkerhetsråd om sikkerhetstrusler mot norske virksomheter.

– Min bakgrunn er fra PST, Økokrim og politiet, og jeg forsøker å bruke mine kunnskaper i min rådgivning til Thommessens klienter. Det er interessant å jobbe med sikkerhetsspørsmål fra et nytt perspektiv, sier Moe til Advokatbladet.

Mange norske næringslivsaktører har bånd til Kina, enten ved kjøp og salg av produkter, akademisk samarbeid eller andre forbindelseslinjer, påpeker hun.

– Spørsmålet fremover blir hvordan man skal forholde seg til Kina, og hva som er lurt å gjøre i et omdømmeperspektiv. Kina er et autoritært samfunn, og kinesiske myndigheter kan pålegge enhver borger å spionere for seg. Dette gjør at Kina og kinesere er en stor trussel mot Norge og våre allierte, sier Moe.

– Vi forsøker å gi best mulige råd ut fra samfunnsutviklingen og de politiske linjene, sier Hedvig Moe.
– Vi forsøker å gi best mulige råd ut fra samfunnsutviklingen og de politiske linjene, sier Hedvig Moe.

- Komplekst

– Samtidig er temaet komplekst, da Kina er infiltrert i handel med Norge og den vestlige verden. I dette bildet blir næringslivet nødt til å finne ut hvordan de skal navigere, sier Moe.

Kina jobber ved siden av Russland for å skaffe seg både informasjon og påvirkning i den vestlige verden, og bruker et veldig sammensatt virkemiddelbilde, som investeringer i kritisk infrastruktur og digitale angrep, forteller hun.

Moe ble portrettert i Dagens Næringsliv forrige helg, der hun blant annet snakket om sikkerhetstrusler.

– Sikkerhetspolitikk er på full fart inn i toppledelser og styrer på en ny måte, fordi det er blitt en forutsetning for å drive godt. Man løper en helt annen risiko enn før, uttaler Moe til DN.

– Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til Kina som handelspartner eller kunde. For å vise til Jens Stoltenbergs uttalelser på NHOs årsmiddag tidligere i år – vi skal ikke slutte å handle med Kina, men vi skal gjøre det på en måte som ikke truer Norges sikkerhet, sier hun videre.

Har ti krisevettregler

I artikkelen deler hun også sine ti krisevettregler, her er kortversjonen: 

Planlegg for kriser. Meld fra hvordan det går. Tilpass krisehåndteringen etter evne og forhold. Ta hensyn til omstendighetene. Vær forberedt på at krisen kan eskalere. Pass på deg selv og dine medarbeidere. Ta trygge veivalg og la medarbeidere gjøre det samme i krise som de er gode til i hverdagen.

Bruk kart og kompass. Det er ofte for sent å snu. Og til sist; spar på kreftene.

I Thommessen arbeider Moe spesielt med strategisk risikovurdering, næringslivet og nasjonal sikkerhet, krisehåndtering, personvern og cybersikkerhet og finansregulatoriske spørsmål.

Hedvig Moe

Advokatfullmektig i Thommessen i 2000, men sluttet for å bli dommerfullmektig i daværende Sunnhordland herredsrett.

Siden har hun vært førstestatsadvokat og leder av verdipapirteamet i Økokrim, seniorrådgiver i Finansdepartementet, og deretter førstestatsadvokat i Økokrim.

Hun har også vært assisterende sjef i Økokrim og påtaleleder i PST.

I 2008 og 2009 var hun aktor i krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia. 

Hun har også, fra 2013 til 2015, vært rådmann i Ullensvang herrad.

Moe kom til Thommessen fra en stilling som assisterende sjef i PST.

Powered by Labrador CMS