Kim Dobrowen: Norges råeste inn i hovedstyret

Publisert

Intervjuet ble foretatt i 2008

 

Norges råeste inn i hovedstyret

Kim Dobrowen har hatt en tung hånd på utviklingen av det tradisjonsrike advokatfirmaet Thommessen. Det står han gjerne til rette for. Nå er han valgt inn i Hovedstyret som en av to nye fra øverste hylle av Oslos forretningsadvokater. Spørsmålet er hva disse kan bidra med de neste fire årene.

 

Man kommer knapt nok nærmere advokatenes stjernehimmel enn den 51-årige partneren i Thommessen. Han er kåret av Finansavisen som Norges råeste advokat på emisjoner og børsnoteringer, han har vært managing partner og nå er han styreleder i Thommessen. For ikke å glemme at han er en av landets best betalte advokater. Dobrowen er et forbilde for hundrevis av fullmektiger. Samtidig har han vært med på å skape et stadig tøffere forretningsadvokatmiljø. Er det på tide å ta ansvar for at bransjen nå er så tøff at ikke bare kvinnene - men også de unge mennene rømmer unna når de får barn og behov for et liv ved siden av jobben?

 

- Vi er nok ikke flinkere enn de andre. Særlig er det en utfordring å få kvinner - og menn - som vil ha en annen balanse i livet til å bli partnere. Dette er klart et problem for bransjen, og det opptar oss mye, siden vi er ute etter å få tak i de beste. Og, ikke minst, å beholde de beste. Vi bruker mye tid og ressurser på å lære opp fullmektigene våre, og det koster oss mye når gode advokatfullmektiger og advokater slutter for tidlig. Mye har skjedd siden jeg begynte som fullmektig her i 1985. Da var miljøet mindre, man var nærmere hverandre og kom raskere inn i varmen. Nå er det ordnede forhold i forhold til arbeidsmiljø og rutiner, og teknisk sett legges alt til rette.

- Men, vi har hatt en utvikling der det fra klientenes side stilles tøffere og tøffere krav hele tiden, både til tilgjengelighet og tempo i leveransene. Jeg tror vi må ta fullmektigenes og advokatenes ambisjonsnivå mer på alvor. Vi som arbeidsgiver kan sikkert bli flinkere til å tilrettelegge for de periodene i livet der man vil jobbe mindre, sier Dobrowen.

 

Selv har han i liten grad hatt perioder der han har jobbet lite, og han innrømmer at jobben lett kan bli en besettelse. Så har han heller ikke kone eller barn som sitter hjemme og venter med kald middag. På tross av et sjarmerende ytre og et vinnende vesen er han fremdeles gift med jobben.

 

From russia with love

Bak det fremmedklingende navnet skjuler det seg en spennende historie. Navnet Dobrowen er russisk, og bestefaren var dirigent for Oslofilharmonien på 20-tallet. Dermed fikk familien norsk statsborgerskap, et dokument som kom godt med da den russiske familien mer eller mindre måtte rømme fra Tyskland på 30-tallet. Faren var to år da familien forlot Moskva og 14 da han kom til Norge, der han giftet seg og fikk en datter og en sønn. Kim snakker dessverre ikke selv russisk, men håper å lære det en gang hvis han får tid. Da Kim var to år flyttet familien til Porsgrunn. Senere bodde de i Larvik. Kim snakket hele tiden Oslo vestdialekt og dro til hovedstaden for å studere juss. Da han var ferdig i 1982 jobbet han et par år i lovavdelingen i Justisdepartementet. Tilfeldighetene ville det slik at arbeidsoppgavene ble mye knyttet til internasjonalt lovarbeid, som sjørettkonvensjon og konkursarbeid innenfor Europarådet. Dobrowen ble etter hvert utålmodig over de lange horisontene i lovgivningsarbeidet, og ønsket en jobb hvor man raskere så resultater av innsatsen. Tilfeldighetene gjorde at han fikk et tilbud om å begynne som fullmektig på det nyåpnede Londonkontoret til Krefting & Løchen som var like unnselig da som det er nå. Eneste jurister var Dobrowen og partneren Per Sandven, og den unge fullmektigen fikk rik anledning til å utfolde seg.

 

- Jeg fikk et inntrykk av hvordan ting foregikk i City. Det var et finanssentrum også da, men nå er det et globalt finanssentrum. Det er globaliseringen av næringslivet som har vært driveren for hvordan advokatbransjen har utviklet seg - i mye større grad enn EU-lovgivningen. Spesialiseringen er gått så langt at de største transaksjonene trenger en kompetanse og en tilstedeværelse som bare de største firmaene har, men ellers tror jeg at det også fremover vil være mange spesialister å velge mellom. Man har lenge spådd at advokatbransjen vil utvikle seg i samme retning som revisorbransjen - mot en enorm konsentrasjon med få aktører. Jeg mener at det ikke er noen åpenbare tegn på at det kommer til å gå den veien. Vi har fremdeles et lite tomannskontor i London for å være nær markedet og klienter der, men vi har ingen tro på at vi skal konkurrere mot de store firmaene der på deres områder. Vi praktiserer norsk juss i London, sier Dobrowen.

 

Tilbake til det store børskrakket

Etter å ha vært drøye to år i London, kom Kim tilbake til Oslo høsten 1987. I oktober 1987 kom det store børskrakket på Wall Street, som umiddelbart også rammet Oslo Børs, særlig gjennom kollapsen i Bugge Eiendom som var midt i gjennomføringen av en stor emisjon. Dobrowen ble kastet ut oppryddingen etter denne emisjonen som førte med seg flere rettssaker og juridisk opprydning i flere år. Dermed kom Dobrowen direkte inn i verdipapirjussen, som på den tiden var lite utviklet. Dobrowen var i den privilegerte situasjonen at han kunne bygge opp kompetansen sammen med markedet. På 90-tallet tok verdipapirmarkedet seg opp og man fikk en voldsom regelutvikling.

- Min daværende kompanjong Carl Erik Krefting og jeg fant ut at dette var noe firmaet måtte satse på. Landet fikk en ny profesjonalisering som det var spennende å følge med på, sier Dobrowen som selv ikke eier en eneste aksje.

 

- Internreglene våre er strenge, og jeg sitter på så mye konfidensiell informasjon om ulike selskaper så det ville ikke gått. Dessuten tror jeg at det er en grunn til at jeg er blitt jurist og ikke kapitalist, ler han.

 

Dobrowen fikk med andre ord med seg oppgangen på 80-tallet, nedgangen på slutten av 80-tallet og den eventyrlige oppgangen som både landet og bransjen har hatt de siste 10 årene. Nå forbereder både Dobrowen og Thommessen seg på dårligere tider. Faktisk er partneren overrasket over at første halvår av 2008 har gått så bra som det har gått for selskapet.

 

- Første halvår er faktisk bedre enn i fjor, men vi merker at det er roligere på enkelte områder, og forbereder oss på økonomiske nedgangstider. Nå har jeg vært gjennom slike perioder før, og min erfaring er at det aldri blir så veldig dårlig for advokatbransjen. Klientene våre trenger uansett advokatbistand, selv i et fallende marked. Og det er begrenset hva vi som firma kan gjøre, annet enn å sørge for at bedriften er fleksibel og kan skifte fokus mot for områder som gjør det godt i nedgangstider, som for eksempel konkurser og tvister. Samtidig må vi passe på at vi ikke ansetter alt for mange foran en nedgangsperiode. I dag er det et stramt arbeidsmarked og vanskelig å få tak i nye advokater og fullmektiger, men vi ville nok vært forsiktig med å oppbemanne noe voldsomt i dagens marked, sier Dobrowen.

 

Ja-mann

Selv får han uansett mer å gjøre fremover, og han gruer seg litt til det "ambisiøse møteprogrammet" som er lagt for det nye hovedstyret. Han sa ja til å sitte i hovedstyret mer av plikt enn av brennende engasjement - han mener det er viktig at de store firmaene er representert. Sannheten er at Dobrowen har bidratt mer enn nok allerede - etter å ha sittet en årrekke i både lovutvalg og disiplinærutvalg. Er han bare lite flink til å si nei?

 

- Det er mange saker som fortoner seg forskjellig fra et stort forretningsadvokatfirma i Oslo enn fra et lite firma i distriktet, men jeg har alltid vært opptatt av at vi bør ha en samlet forening, både utad og innad. Jeg ser at det offentlige er skeptiske overfor de store advokatfirmaene, og det er en utfordring å få formidlet et mer riktig bilde. Alternativet til norske Thommessen, Wiersholm og Wikborg Rein er jo at de store utenlandske advokatfirmaene tilbyr de samme tjenestene. For, det er et marked for disse tjenestene i Norge, de etterspørres i samfunnet, sier Dobrowen.

 

Som partner i et stort firma og medlem av hovedstyret kastes Dobrowen ubønnhørlig ut i et av de store diskusjonstemaene i bransjen: interessekonflikt og motstrid. For åtte år siden satt Dobrowens firma selv på begge sider av bordet da fylkeskommunene vurderte å saksøke tobakksindustrien. Da fikk de han i egenskap av managing partner offentlig refs av etikksjefen, Haakon Haraldsen. Siden den gangen har Thommessen gått flere runder med seg selv rundt motstridsspørsmålet.

 

- Dette spørsmålet jobber vi mye med, og vi har dataprogrammer og rutiner som skal hindre at vi havner i en interessekonflikt. Men, Norge er et lite land. Før mente man at Norge var så lite at advokatfirmaene ikke kunne overstige 20 advokater. Senere mente man at grensen kanskje gikk ved 40. Nå ser vi at de store firmaene bare blir større, uten at det skaper de helt store problemene. I noen saker, for eksempel salgsprosesser der man går bredt ut i markedet og har mange interesserte kjøpere som alle vil ha den beste advokatbistanden, ser vi at det er vanskelig å finne kapabel bistand for alle parter. I England har man i slike tilfeller en ekvivalent til samtykkeregelen. Der kan advokatfirmaet med klientenes samtykke sette opp en intern "chinese wall" slik at kollegaer kan representere ulike potensielle kjøpere av samme objekt mot at det er vanntette skott mellom dem. I Sverige har man diskutert lenge om man burde åpne for en liknende løsning. Foreløpig har i hvert fall vi i Thommessen lagt til grunn at det ikke er adgang til slik dobbeltrepresentasjon i samme sak, og jeg er ikke sikker på om det er ønskelig. Men siden Norge er et såpass lite land, er det behov for samtykkeregelen utenfor samme sak, og etter vår erfaring fungerer samtykkeregelen utmerket. I alle fall for profesjonelle klienter, sier Dobrowen.

 

Filharmoni i arv

Dermed er neppe siste ord sagt i denne betente saken, verken i hovedstyret eller hos Thommessen. Og, er det et tema som faktisk samler hele advokatstanden, fra advokater på små steder i distriktene til strafferettsadvokatene til forretningsadvokater så er det nettopp motstridsspørsmålet. Man har alle flere hatter å ta på seg, selv om noen skifter hatter oftere enn andre. Høstens nye hovedstyre er bredt sammensatt både av store og små firmaer; straff, business og allmennjuss; advokater fra nært og fjernt. Heldigvis har vi mulighet til å være flue på veggen når diskusjonene går høyt.

 

Jeg ser frem til å sitte i hovedstyret med interesse, sier Dobrowen noen dager før han skal stille på sitt første møte. Oppladningen tar han foran stereoanlegget med en bok i fanget. Høykultur er god avslapping for Thommessen-partneren, og noe må jo ha rent nedover generasjonene selv om Dobrowen påstår seg udugelig i praktisk musikkutøvelse.

Jeg sitter i styret for Oslofilharmonien og prøver å få med meg så mye som mulig. Dessuten er jeg en god del på hytta mi på fjellet. Behovet for å komme seg ut i naturen blir bare større og større med årene, sier emisjonsraceren.

 

 

Powered by Labrador CMS