En ny dom på Sørlandet har fått oppmerksomhet på sosiale medier..
En ny dom på Sørlandet har fått oppmerksomhet på sosiale medier..

Kalte politiet «gay» - frifunnet i lagmannsretten

Aktor ville idømme en bot på 6000 kroner, men Agder lagmannsrett avviste at mannens ordbruk kan regnes som skjellsord eller utilbørlig atferd.

Publisert Sist oppdatert

Mens Kristiansand tingrett dømte mannen til å betale en bot på 6000 kroner for å ha kalt en politibetjent «gay», har Agder lagmannsrett kommet til en annen avgjørelse.

Ankeforhandlingen ble holdt i tinghuset i Kristiansand den 17. august 2021. Advokat Nils Anders Grønås forsvarte den unge mannen som var russ i fjor.

Der la aktor ned påstand om at mannen skulle dømmes for overtredelse av straffeloven § 156 andre ledd til å betale en bot på 6 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager dersom boten ikke betales.

Episoden skjedde i forbindelse med et russetreff natt til 17. mai i fjor.

Lagmannsrettens mindretall er ikke overbevist om at tiltalte sa at politiet er gay.

- Ikke straffbart

De øvrige dommerne er overbevist om at mannen, da han passerte politimannen uttalte at «politiet er gay». Flertallet viser til politimannens forklaring om passeringen, og til at tiltalte hadde vært opptatt av at politiet deltok i gayparade i samtalen et kvarter tidligere.

Flertallet legger likevel til grunn at utsagnet ikke er straffbart etter straffeloven § 156 andre ledd, altså «Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot».

Domstolen viser til at det går frem av HR-2020-2133-A avsnittene 25–27 at lagmannsretten ved tolkningen av utsagnet må vurdere det i den konteksten eller sammenhengen det ble fremsatt, men at «ingen skal risikere strafferettslig ansvar ved at utsagn tillegges et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt, med mindre et slikt innhold med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen».

- Mente homoseksuell

De er ifølge flertallet ingen tvil om at mannen, da han brukte ordet «gay» mente homoseksuell. Ordet ble ikke brukt sammen med nedsettende utrykk. Utsagnet «politiet er gay» ble ikke fremsatt som del av en diskusjon, krangel eller annen form for meningsutveksling mellom personene.

Lagmannsretten viser til at ordet «gay» hverken er positivt eller negativt ladet. Flertallet legger til grunn at ordet ikke ble brukt som et skjellsord og frifant mannen.

På Twitter reagerer flere kjente jurister på at saken i det hele tatt havnet i retten.

Powered by Labrador CMS