Ny forskrift for utmåling av personskadeerstatning for fremtidig tap

- Skal sikre skadelidte en høyere sum enn i dag.

Forskriften skal gi personer som har krav på personskadeerstatning for fremtidig tap en høyere sum enn i dag, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet.

–Kapitaliseringsrenten senkes, som betyr at den skadelidte vil få en erstatning som i større grad samsvarer med prinsippet om full erstatning. Dette vil også gi mer forutsigbarhet for partene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Vanligvis utmåles personskadeerstatning som en engangssum.

«Frem til i dag har det vært opp til domstolene å fastsette kapitaliseringsrenten. I 2014 kom Høyesterett til at renten som hovedregel skal være 4 prosent. Den nye forskriften setter den generelle renten til 2,5 prosent. I tilfeller der erstatningen helt eller delvis skal plasseres som bankinnskudd etter vergemålsloven, for eksempel fordi den skadelidte er under 18 år, fastsettes renten til 1,5 prosent», skriver departementet.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2022 og gjelder for personskadeerstatning som utmåles etter at forskriften har trådt i kraft.

Powered by Labrador CMS