− Barn under 18 år skal kun settes i arrest som en aller siste utvei, sier Sivilombudet Hanne Harlem i en pressemelding.
− Barn under 18 år skal kun settes i arrest som en aller siste utvei, sier Sivilombudet Hanne Harlem i en pressemelding.

Oslo innfører konkrete tiltak for bedre håndtering av barn i arresten

Blant annet økt bevissthet om voksenkontakt, mer fokus på kompenserende tiltak og tydeligere journalføring.

Etter å ha besøkt Oslo politidistrikt, samt gjort en begrenset undersøkelse av landets øvrige politidistrikter i desember i fjor, publiserte Sivilombudet besøksrapporten «Barn i arresten».

Her er noen av funnene fra besøket:

 • Nasjonale tall om mindreårige i arresten er usikre, noe som bekymrer Ombudet.
 • Fem celler i sentralarresten i Oslo var forsøkt tilpasset barn ved at deler av cellen var malt i en annen farge, i tillegg til at det var satt inn en TV bak et vindu. «I praksis var cellene like fullt glattceller», skriver Sivilombudet og viser til at barn ikke bør plasseres på nettopp glattceller.
 • Unødvendig lange arrestopphold. Mellom 1. januar og 12. mai 2021 gikk det i snitt 14 timer fra innsettelse til løslatelse for mindreårige.
 • En dokumentgjennomgang for samme periode viste at ingen mindreårige i arresten hadde kontinuerlig tilgang til samvær med en voksen.
 • Sivilombudet fant ikke grunnlagt for å slå fast at fristene for oppnevning av offentlig forsvarer alltid ble fulgt.
 • Informasjonsbrosjyrene mindreårige fikk ved ankomst var lik den til voksne arrestanter og ikke tilpasset barn.

I etterkant har rapporten ført til flere konkrete endringer i Oslo politidistrikt, melder Sivilombudet. Deriblant:

 • Økt bevissthet om voksenkontakt.
 • Økt bevissthet og egen interninstruks for tydeligere journalføring. Det påpekes samtidig at sentralarresten savner et bedre dataprogram for føring av arrestjournaler.
 • Politiet mener «fokuset på kompenserende tiltak og dokumentasjon av dette er forsterket og forbedret vesentlig siste år.»
 • Politidirektoratet arbeider med å utforme nye informasjonsbrosjyrer til mindreårige.
 • Dato og klokkeslett for oppnevning av forsvarer vil nå også inntas i arrestjournalen. I tillegg har påtalemyndigheten fått myndighet til å tilkalle forsvarer utenfor tingrettens arbeidstid om nødvendig.

Oslo-politiet melder samtidig at de har liten mulighet til å tilpasse cellene og at det finnes få alternativer til disse dersom overnatting eller særskilt vakthold er nødvendig. Om mulig forsøker de å bruke samtalerom, venterom og liknende dersom mindreårige blir plassert i arresten på dagtid.

Les mer om besøket og oppfølgingen i etterkant her!

Powered by Labrador CMS