Monica Mæland (H) har ennå ikke tatt stilling til om kuttet av reisesalæret skal reverseres.

Mener halveringen av reisesalæret ikke har svekket tilgangen til rettshjelp

Kuttet av advokatenes reisesalær har «vesentlige utilsiktede negative effekter», men justisministeren har ennå ikke bestemt seg for om halveringen skal reverseres.

Publisert Sist oppdatert

I starten av mars kom Vista Analyses evaluering av halveringen av advokatenes reisegodtgjørelse. Den konkluderer blant annet med at halveringen har fått «vesentlige utilsiktede negative effekter», og at flere av Justisdepartementets argumenter for å gjennomføre salærkuttet faller på stengrunn.

– Jeg vil utfordre justisministeren på funnene i rapporten, og stille henne spørsmål om hvordan hun vil følge dette opp. Det er betimelig å spørre om justisministeren vil reversere reduksjonen regjeringen gjennomførte i reisefraværsgodtgjørelsen, sa Lene Vågslid til Advokatbladet sist uke før hun sendte et skriftlig spørsmål til Justisminister Monica Mæland (H).

«Hva mener statsråden må gjøres for å rette opp i de utilsiktede bivirkningene og er statsråden enig i at denne endringen av salærforskriften var et lite treffende virkemiddel slik evalueringen viser?»

Nå har statsråden tydd til tastaturet, men noe tydelig svar får Vågslid ikke.

- Viktig å gjennomføre evalueringer

Mæland åpner med å redegjøre for evalueringen.

«Fra 1. januar 2017 ble godtgjøring for reisefravær for advokater, sakkyndige og tolker redusert fra hel til halv sats. Vista analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utført en evaluering av denne endringen i salærforskriften. Det er viktig å gjennomføre evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater.»

- Tar funnene på alvor

Mæland skriver videre at det er viktig «å gjennomføre evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater», men at hun foreløpig ikke har tatt stilling til hvordan rapporten skal følges opp.

«Rapporten har ikke funnet at borgerne ikke har fått den rettshjelpen de har krav på. Samtidig tar jeg på alvor funnene og vurderingene i rapporten om utilsiktede virkninger av regelendringen. Det er for tidlig å si noe om hvordan rapporten skal følges opp. Det må jeg komme tilbake til når jeg har fått vurdert rapporten grundigere.»

Powered by Labrador CMS