Lene Vågslid (Ap) vil vite hva regjeringen skal gjøre for å rette opp de uheldige konsekvensene av kuttet i reisesalæret.
Lene Vågslid (Ap) vil vite hva regjeringen skal gjøre for å rette opp de uheldige konsekvensene av kuttet i reisesalæret.

Ber justisministeren handle etter reisesalær-funn

Leder i Stortingets justiskomité, Lene Vågslid (Ap), mener det er grunn til å spørre om regjeringen nå vil reversere kuttet i reisesalæret, og har sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren.

Publisert Sist oppdatert

Justisdepartementets egen evaluering av konsekvensene av halveringen i reisesalæret, viser at kuttet ikke virker etter hensikten, og har «vesentlige utilsiktede negative effekter», som det heter i rapportens konklusjon.

– Jeg vil utfordre justisministeren på funnene i rapporten, og stille henne spørsmål om hvordan hun vil følge dette opp. Det er betimelig å spørre om justisministeren vil reversere reduksjonen regjeringen gjennomførte i reisefraværsgodtgjørelsen, sier Lene Vågslid til Advokatbladet.

- Hvordan rette opp?

Vågslid sendte i går dette skriftlige spørsmål til justisminister Monica Mæland (H):

«Hva mener statsråden må gjøres for å rette opp i de utilsiktede bivirkningene og er statsråden enig i at denne endringen av salærforskriften var et lite treffende virkemiddel slik evalueringen viser?»

Ifølge Stortingets regler, må skriftlige spørsmål besvares i løpet av seks virkedager.

Vågslid synes det er veldig positivt at evalueringen nå er kommet.

– Dessverre viser den at vi hadde rett i våre antakelser. Vi har over tid fått mange tilbakemeldinger på at den reduserte fraværsgodtgjørelsen ved reise har hatt uheldige konsekvenser. Det har enkelte steder vært vanskelig å få oppnevnt sakkyndige grunnet lange reiseveier, sier Vågslid.

Mindre attraktivt å reise

Kuttet i reisesalæret ble innført fra januar 2017, men allerede før det ble innført, i desember 2016, ba Stortinget regjeringen om å evaluere konsekvensene av kuttet innen tre år.

Som bakgrunn for sitt skriftlige spørsmål til justisministeren, viser Vågslid til at evalueringsrapporten konkluderer med at halveringen av reisefraværsgodtgjørelsen er et «lite treffende virkemiddel».

– Satsreduksjonen har hatt utilsiktede bivirkninger, blant annet at nødvendig reiseaktivitet i områder med store avstander er blitt mindre attraktivt, sier Vågslid.

Ønsker nytt forhandlingssystem

Hun minner om at Arbeiderpartiet også har fremmet et forslag i budsjettinnstillingen for 2020 der den ba regjeringen om å foreslå «ulike modeller for årlige drøftinger eller forhandlinger mellom Staten og Advokatforeningen ved fastsettelse av den offentlige salærsatsen».

– Forslaget ble dessverre nedstemt igjen, sier Lene Vågslid.

Powered by Labrador CMS