Illustrasjonsfoto/iStock:

Vil samkjøre praksis for oppnevning av advokat ved brudd på utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at politiet skal oppnevne prosessfullmektig når domstolen er stengt.

Publisert

I dag er det domstolene som skal oppnevne prosessfullmektiger i saker om bruk av tvangsmidler etter utledningsloven, men det har foreløpig ikke vært noen entydig praksis for hvordan dette skal gjøres - spesielt ikke utenom rettens åpningstid.

– Når en utlending pågripes etter brudd på utlendingsloven, trenger vedkommende en advokat. I dag er det ulik praksis i de forskjellige tingrettene, som medfører at utlendingen ikke alltid får oppnevnt en advokat med en gang. Det rydder vi nå opp i ved å regelfeste prosedyrene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Derfor har Justis- og beredskapsdepartementet nå sendt et forslag på høring som skal skape en «mer utfyllende og praktisk tilpasset regulering» av oppnevning av advokat i disse sakene.

Politiet skal oppnevne forsvarer når har retten har stengt

Hovedregelen som foreslås er at domstolene fortsetter å oppnevne prosessfullmektig innenfor ordinær åpningstid, mens politiet skal gjøre det når retten har stengt.

– Dette vil være et gode for både politiet og utlendingen. For politiet handler det om effektivitet, for utlendingen vil det føre til økt rettssikkerhet. Også utlendingen vil ha interesse av at oppnevningen skjer så raskt som mulig, sier justisministeren.

«Videre åpnes det for at lederen for tingretten i de enkelte rettskretsene ut fra effektivitetshensyn skal kunne fastsette at politiet kan oppnevne prosessfullmektig også innenfor rettens åpningstid. Disse forslagene samsvarer med det som i dag er etablert praksis», heter det i høringsnotatet.

Vil forskriftfeste eget advokatvalg

Samtidig vil departementet forskriftfeste at utlendingen skal få anledning til å redegjøre for hvilken advokat vedkommende sist hadde kontakt med, og om vedkommende ønsker bistand fra denne eller en annen bestemt advokat. Om ikke skal prosessfullmektig oppnevnes på vanlig måte etter oversikten over faste forsvarere.

Høringsfristen er 20. august 2020. Hele forslaget kan du lese her!

Powered by Labrador CMS