Forsvarssjef Eirik Kristoffersen deler ut innsatsmedaljen til Sigve Nærø Innselset for hans handlekraft i den utsatte situasjonen både nordmenn og flere allierte befant seg i i Irak i januar 2020.

Jusstudent hedret for militær handlekraft

Som 23-åring sørget jusstudent Sigve Nærø Innselset for kampflystøtte da den internasjonale basen i Irak ble angrepet av et tosifret antall missiler. På frigjøringsdagen den 8.mai ble han tildelt Forsvarets innsatsmedalje.

Publisert Sist oppdatert

Utmerkelsen tildeles militært personell som har vist tapperhet og mot utover det som kan forventes i farefulle operasjoner og kamphandlinger, og er en utmerkelse for spesiell innsats i strid.

Medaljen ble innstiftet i 1992, og den utdeles av Forsvarssjefen.

I begrunnelsen heter det at Innselset tildeles Forsvarets innsatsmedalje «for sitt mot og sin handlekraft i den utsatte situasjonen både nordmenn og flere allierte befant seg i Irak i januar 2020».

-Jeg er takknemlig, og det er en stor ære. Samtidig kjenner jeg nok også på en ærefrykt, jeg føler at jeg representerer noe større enn meg selv, sier Sigve Nærø Innselset (25) fra Bergen.

Tre personer mottok prisen i år, og tildelingen skjedde på Akershus festning.

Innselset, som i dag studerer rettsvitenskap ved Universitet i Oslo, tjenestegjorde i internasjonale operasjoner for Norge fra august 2019 til februar 2020. Han deltok i koalisjonen kalt Operation Inherent Resolve for å bekjempe den islamske staten (ISIL) i Irak. Over seksti land deltok.

Basen under angrep

Innselset var akkurat kommet tilbake fra julepermisjon da han, sammen med sytti andre norske soldater, fikk varsel om at militærbasen Ain al-Assad kom til å bli truffet av tretti ballistiske missiler ved midnatt den 7. januar 2020.

Sigve Nærø Innselset ser flere likhetstrekk mellom militære operasjoner og juss.

-Den 2. januar sto jeg i skibakken i Oslo omgitt av dyp fred. Noen dager senere sto jeg midt i ørkenen og håndterte en krise. Dette var naturligvis et veldig brått skifte. Soldatyrket krever en viss mental spenst, forteller han.

Bakgrunnen for angrepet var en rekke dramatiske hendelser i Irak. Fire dager tidligere, samme dag som Innselset kom tilbake fra julepermisjonen, hadde amerikanske droner tatt livet av general Soleimani i Bagdad. En rekke medier meldte at dronene hadde tatt av fra Ain al Assad-basen, og det var bare et tidsspørsmål om når, og hvorledes, Iran kom til å slå tilbake.

Påtok seg viktige oppgaver

Forsvaret har i en artikkel på Forsvaret.no beskrevet hendelsen slik:

«Dette er historien om den norske 23-åringen, som med et tosifret antall missiler susende mot seg, fant ut at han skulle spørre det amerikanske forsvaret om å få låne to jagerfly. Og fikk det.»

Klokken 18 kom meldingen om et nært forestående angrep mot basen. Soldatene evakuerte det indre baseområdet og kjørte ut i ørkenen. Noen få amerikanere med kritiske funksjoner ble igjen, forteller Innselset.

-Klokken halv to om natten kom det første missilet. En førti meter høy flammesøyle slo opp fra bakken, og like etter kom flere missiler susende.

Innselset hadde en sentral rolle den natten.

- Min oppgave var å forsvare militærbasen ved å kontrollere flystøtte. Jeg er utdannet til å lede ild, blant annet fra kampfly og droner. Ute i felt skal du gi resten av avdelingen oversikt over mulige trusler som nærmer seg, og ta dem ut om nødvendig. Det er det som kalles JTAC (Joint Terminal Attack Controller). Veldig forenklet kan man si at en JTAC er en slags flygeleder.

-For å kunne hjelpe de gjenværende på basen var vi avhengige av en fungerende beskyttelsessone. Til dette trengte vi kampflystøtte. Jeg hadde heldigvis gode relasjoner til flere av amerikanere, og de visste at nordmennene var til å stole på. Noen korte radiomeldinger senere fikk jeg to amerikanske F-35 til disposisjon.

Hadde etablert gode relasjoner

-Evnen til bygge relasjoner med mine amerikanske kolleger var en avgjørende suksessfaktor for meg. Tillit opplevde jeg som forutsetningen for å lykkes med det internasjonale samspillet. Etablering av gode relasjoner er dessuten av essensiell betydning, så vel i som utenfor Forsvaret, påpeker Innselset.

Den natten kontrollerte Innselset flyene i omtrent fem timer. Han brukte dem for å få oversikt og klarhet over situasjonen, og for å finne ut om det var bakkestyrker på vei mot dem. Flyene ga informasjon som bidro til at de amerikanske sjefene kunne prioritere hjelp til dem som var i fare på basen.

Først morgenen etter returnerte de norske soldatene til basen. Soldatene ble vitne til enorme materielle ødeleggelser, men mot alle odds ble ingen drept i angrepet.

Her trener Sigve på såkalt urban mobilitet i Irak.

Erfaringene har overføringsverdi til jussen

- Forsvaret var en veldig lærerik reise, og jeg er takknemlig for mulighetene jeg har fått. Mest av alt er jeg glad for at jeg fikk med meg laget mitt hjem igjen, sier han.

Selv om erfaringene fra Forsvaret, og især Irak, ikke kan sammenlignes med juridiske problemstillinger, fremhever Innselset at erfaringene har overføringsverdi.

- Fem år i forsvaret former evnen til samspill, og som leder har jeg vært utdannet under mantraet «løs oppdraget og ta vare på laget». Ledelse av prosjekter med internasjonale deltakere har det også blitt en god del av. Planleggingsprosessen som ligger bak en militær operasjon, er grundig. Mengder med informasjon skal struktureres og gi grunnlag for valg av rett handlemåte. Både i relasjon til studiene og arbeidslivet, tror jeg erfaringene er gull verdt, sier Innselset.

Han ser flere likhetstrekk med jussen.

- De planene man har lagt, og de tilnærmingsmåtene man har pekt seg ut, varer bare til første møte med realiteten. Faktorene kan endres i løpet av kort tid. Dette så vel innenfor jussens verden, som innenfor Forsvaret. Verdien av å være rolig og rasjonell i stressende situasjoner tror jeg er alfa og omega, forteller han.

Holder dørene åpne

Å kombinere utdanningen fra Forsvaret med den juridiske utdanningen, er noe 25-åringen holder dørene åpne for.

-Hva jeg skal gjøre etter endt studieløp, har jeg ikke bestemt meg for. Jeg synes det internasjonale er veldig spennende; den kulturelle kompleksiteten appellerer. Forretningsjusen virker også dynamisk og interessant. Dessuten er offentlige anskaffelser et fagområde som er sterkt knyttet til Forsvarets behov, og som samtidig er juridisk komplekst. På dette området ser jeg for meg at kjennskap til brukerens behov i kombinasjon med den rettslige kompetansen kan være en fordel, forteller han.

Var på ELSAs vinnerlag

Innselset er bare 25 år, men han har allerede utrettet mye. Foruten den prestisjefylte utdannelsen i Forsvaret har han etablert Juridisk skiforening for studenter ved Universitet i Oslo. Han har dessuten vunnet ELSAs nasjonale forhandlingskonkurranse.

-Å skape noe er alltid spennende. De komplekse utfordringene interesserer meg, og jeg prøver å se muligheter der de er. Skiforeningen og forhandlingskonkurransene er eksempler på dette. Forutsetningene for å lykkes med prosjektene kommer til dels fra Forsvaret, forteller han.

-Jeg synes dessuten det er viktig å gå litt alternativt frem. Å gå omveien til mål kan være en veldig lærerik reise og det vil som oftest tjene seg å ikke følge en slavisk mal. Det er først når du kommer deg utenfor komfortsonen, at du evner å prestere til ditt ytterste, sier han.

- Beholdt roen og gjorde gode vurderinger

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen forteller til VG at han møtte Sigve i Irak noen uker før angrepet.

- Under rakettangrepet viste Sigve at det solide inntrykket jeg hadde fått av ham stemte i en utfordrende situasjon. Sigve beholdt roen, han brukte det han hadde trent hardt på og gjorde gode vurderinger, sier forsvarssjefen.

Også Lars William Lilleby og Stian Woll ble tildelt Forsvarets innsatsmedalje på frigjøringsdagen den 8.mai. Lilleby for sin innsats under et svært farlig oppdrag i Afghanistan i 2014, og Woll for sin heroiske innsats i Afghanistan i 2012.

Powered by Labrador CMS