Dommen falt torsdag.

JU§§NYTT

Høyesterett: Kjøp av seksuelle tjenester gjennom sugardating-sider rammes av straffeloven

– Dommen gir en avklaring som tilsier at politiet i større grad må inn å sjekke hva som er bakgrunnen for at to personer er sammen når den ene er mye rikere enn den andre, sier forsvarer i saken, John Christian Elden.

Publisert Sist oppdatert

En 55 år gammel mann ble i tingretten og lagmannsretten dømt til seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, samt kjøp av seksuelle tjenester fra jenter over og under 18 år. Jentene hadde han møtt gjennom såkalte sugardate-nettsider.

Tiltalte anket dommen til Høyesterett, og anførte at det var snakk om sugardating-relasjoner som tilsier at forholdene med jentene over 16 år ikke rammes av straffeloven.

Det er første gang sexkjøpsloven er prøvet for Høyesterett.

De reelle forholdene ble avgjørende

Høyesterett la til grunn at det ikke er avgjørende hva forholdet kalles eller hvordan kontakten oppstod mellom partene.

Sugardating

  • «Sugardating» er når unge jenter eller gutter dater eldre menn eller kvinner mot å få penger, gaver, reiser eller annen betaling.

«Det avgjørende er om bindeleddet mellom partene i all hovedsak er selve utvekslingen av seksuelle tjenester mot vederlag. Man må dermed vurdere de enkelte tilfellene konkret. Det er derfor ikke nødvendig for meg å gå nærmere inn på innholdet i uttrykket sugardating», het det i høyesterettsdommen.

«Ved den konkrete vurderingen av saken må det tas utgangspunkt i at de aktuelle bestemmelsene skal forstås etter sin ordlyd. Avgjørende for om straffeloven § 309 og § 316 er overtrådt, er derfor om bindeleddet mellom partene i all hovedsak er selve utvekslingen av seksuelle tjenester mot vederlag».

Parter i saken

  • Påtalemyndigheten v/statsadvokat Kaia Strandjord
  • Tiltalte v/advokat John Christian Elden

Høyesterett sluttet seg til lagmannsrettens vurdering om at møtene bestod av lite annet enn seksuell omgang på et hotellrom, og at utvekslingen av seksuelle tjenester mot vederlag var bindeleddet i relasjonen mellom tiltalte og jentene.

«Etter mitt syn beskriver lagmannsretten her forhold som uten tvil rammes av straffelovens bestemmelser om kjøp av seksuelle tjenester, uavhengig av partenes eventuelle betegnelse på relasjonen», skrev førstvoterende Østensen Berglund.

Høyesterett fastsatte straffen til fengsel i ett år og ti måneder.

– Et helt annet spørsmål

Dommere i saken

  • Justitiarius Toril Marie Øie
  • Dommer Ragnhild Noer
  • Dommer Espen Bergh
  • Dommer Cecilie Østensen Berglund
  • Dommer Erik Thyness

– At de kom frem til at det var straffbar seksuell kontakt med mindreårige barn, har jeg stor forståelse for, sier John Christian Elden.

Han peker på en annen problemstilling ved kjøp av seksuelle tjenester fra voksne.

– Et av spørsmålene for Høyesterett var om loven kan stå seg, så lenge den går ut over menneskehandel. En ting er at man har lovbud som skal begrense menneskehandel, det er fullt forståelig, men lovbud som begrenser kvinnens rett til å selv velge å gå inn i slike situasjoner er et helt annet spørsmål, sier Elden.

– Der er det en sak i menneskerettsdomstolen nå hvor flere franske sexarbeidere har fått medhold i at det er en krenkelse av EMK artikkel 8 at de ikke får selv bestemme over sin egen kropp. Så det er også et annet tema som ligger i den saken, sier han.

Elden er videre spent på følgene av dommen.

– Dommen gir en avklaring som tilsier at politiet i større grad må inn å sjekke hva som er bakgrunnen for at to personer er sammen når den ene er mye rikere enn den andre. Hvis det da er slik at de må inn å sjekke soverommene, kan det bli interessant, sier han.

Les hele avgjørelsen her!

Powered by Labrador CMS