Etterlyser lavere forsinkelsesrente for forbrukere

– Med dyrtid og stadig flere forbruks- og boliglån som går til inkasso, er det et stort behov for å regulere ned forsinkelsesrenten i forbrukertilfeller, skriver artikkelforfatteren.

Publisert

Forsinkelsesrenteloven er justert for å samsvare med et EU-direktiv fra 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner. 

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Dette er ikke et forbrukerdirektiv. Direktivet er ment å regulere de klassiske handelstransaksjonene for å motvirke forsinkede transaksjoner mellom foretak – herunder særlig små og mellomstore bedrifter.

I storbedriftsmarkedet avtales det imidlertid ofte en forsinkelsesrente som er lavere enn forsinkelsesrenten etter forsinkelsesrenteloven. 

I slike avtaleforhold er partene ofte jevnbyrdige og i stand til å kunne forhandle om, og ivareta sine egne interesser. Det er ikke tilfellet i forbrukerforhold. 

Vebjørn Hegdal, saksbehandler i Jussbuss v/ husleie og gjeldsgruppen.

Jussbuss erfarer at forbrukere sjeldent, om ikke aldri, befinner seg i en situasjon hvor de har en reell mulighet til å avtale en annen forsinkelsesrente enn den som fastsettes hvert halvår av finansdepartementet. 

Forbrukerne må i stedet ta til takke med standardiserte avtaler med standardiserte vilkår, som viser til forsinkelsesrenten finansdepartementet har fastsatt. 

Slik reglene om forsinkelsesrenter er regulert i dag, påvirker det dermed forbrukerne i større grad enn næringslivet – stikk i strid med direktivets intensjon.

– Leietakere bærer byrden

Dagens dyrtid fører til betydelig økte utgifter for både boligeiere og boligleiere.

Inkassoforetak rapporterer om en stadig økning av misligholdte boliglån. Et slikt betalingsmislighold blir igjen grunnlag for påløpende forsinkelsesrenter på kravet.

Jussbuss erfarer at det er leietakerne som må bære byrden av de økte kostnadene for utleierne. Utleieres betalingsvanskeligheter forverrer dermed et allerede presset boligmarked. 

Vi mener fastsettelse av en lavere forsinkelsesrente i forbrukertilfeller kan bidra til å kjøle ned et opphetet leiemarked.

– Mange føres ut i økonomisk uføre

En høy forsinkelsesrente er en stor byrde for skyldner. Denne byrden fører mange ut i et økonomisk uføre det er vanskelig å komme seg ut av – særlig ettersom nedbetalinger på utestående krav går til å dekke utestående renter før nedbetalingen går til å dekke hovedkravet.

Gjennom Jussbuss sin saksbehandling møter vi mange klienter som befinner seg i fortvilede situasjoner. 

Problematikken fremheves blant annet i den fjerde SIFO-rapporten om dyrtid fra august 2023, hvor det fremgår at 12 prosent av norske husholdninger opplever matusikkerhet. En slik usikkerhet er en stor byrde for den det gjelder. 

I dagens dyrtid bør regjeringen kaste seg etter enhver mulighet som kan lette denne byrden for forbrukerne.

– Forbrukere rammes hardest

Jussbuss erfarer at forsinkelsesrenteloven rammer forbrukerne i større grad enn næringsdrivende. Dette er svært uheldig, ettersom direktivet det gjennomfører er ment å regulere handelstransaksjoner mellom foretak – ikke forbrukertilfeller. 

Vi mener derfor det er helt nødvendig at Finansdepartementet forskriftsfester en lavere forsinkelsesrente for forbrukere. Dette har de lovhjemmel til, og det er nødvendig i dagens dyrtid.

Powered by Labrador CMS