Oslo fengsel.

– Rettstap er dagligvare for innsatte i norske fengsler

«Det hjelper lite å søke om permisjon for lillebrors begravelse i neste uke, hvis du får svar flere måneder etter at begravelsen har funnet sted», skriver artikkelforfatteren.

Publisert Sist oppdatert

Flere klager og søknader blir ikke realitetsbehandlet for innsatte i norske fengsler. Det kan føre til at de lider rettstap på grunn av offentlige etater underlagt staten, som går langt over saksbehandlingstiden de lover de innsatte. 

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Det er spesielt kritikkverdig fordi de innsatte er prisgitt saksbehandlere og juristers effektive saksbehandling, og at de gjør jobben sin for å få sine rettigheter oppfylt.

Nærmest alt som de innsatte skal foreta seg, må godkjennes fra fengselet. Dersom det blir avslått, må man klage, hvorpå fengselet kan omgjøre vedtaket. 

Etter vår erfaring er det svært få tilfeller at vedtaket omgjøres ved klagebehandlingen. Fengslene er som oftest enig med seg selv. Da vil det bli oversendt til regionen som må behandle den eventuell klage.

Martine Skog Skulstad, saksbehandler i fengselsgruppa i Jussbuss.

– Uforsvarlig tidsbruk

Når fengselet i noen tilfeller bruker tre måneder på å behandle en søknad, til tross for at saksbehandlingstiden skal være fire uker, er det uforsvarlig at regionene som klageinstans bruker opp til et halvt år på å behandle en eventuell klage. 

Det kan i verste fall føre til at innsatte lider rettstap og at de aldri vil få realitetsbehandlet sine søknader og klager.

Dette kan være søknader om å få delta på et nært familiemedlems begravelse, eller i viktige tilstelninger for sine barn. 

Det er like viktig for innsatte som for folk ellers. Likevel blir ikke slike søknader og klager prioritert.

– Slurv med konsekvenser for innsatte

Vi ser også at fengselsjurister slurver ved behandling av vedtak. De er under et høyt arbeidspress, som til slutt går ut over de innsatte. 

Et eksempel på et vedtak vi har sett, er et hvor den innsatte ikke ble gitt adgang til å klage på en avslått søknad om fremstilling, fordi juristen ikke mente det var tale om et enkeltvedtak. 

De fratar med andre ord en av få muligheter de innsatte faktisk har. Det er hårreisende, og man hadde neppe latt det passere stille ellers i samfunnet.

– Hva skjer?

Så, hva skjer i norsk kriminalomsorg? 

Innsatte har et like stort behov, og kanskje til og med et større behov, for å få forespørsler og behovene sine realitetsprøvd. Det blir de ikke i dag.

Det hjelper lite å søke om å få dra i lillebrors begravelse i neste uke, dersom du får svar flere måneder etter at begravelsen har funnet sted.Powered by Labrador CMS