Representanter fra Jussbuss, JURK og Gatejuristnettverket på fredagens åpne høring i Stortingets justiskomité
Representanter fra Jussbuss, JURK og Gatejuristnettverket på fredagens åpne høring i Stortingets justiskomité

Jussbuss, JURK og Gatejuristen med klar tale til Justiskomiteen

– Kjære komité, forskjellene mellom folk øker. Vi i rettshjelptiltakene ser utslag av dette hver eneste dag. Midlene må økes, for dere kutter i en allerede kuttet post.

Det sa daglig leder i Jussbuss Ole Martin Juul Slyngstadli under fredagens høring i Stortingets justiskomité.

Da Støre-regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem tidligere denne uken, ble det klart at kuttet på 3,3 millioner for de frivillige rettshjelptiltakene blir stående.

– Dette kommer til å ramme oss hardt. Et kutt for rettshjelptiltakene er en veldig god ide hvis målet er å øke forskjellene, og dersom man ønsker at de svakeste skal klare seg selv. Men hvis man heller ønsker et system der ikke bare de med den tykkeste lommeboka får hevdet sin rett, så må dere i alle fall reversere kuttene som er foreslått, sa Slyngstadli til Justiskomiteen.

Rettshjelptiltakene uten øremerkede midler

Før 2020 hadde frivillige rettshjelptiltak som Jussbuss, JURK og Gatejuristnettverket egne øremerkede poster i statsbudsjettet. Nå er de flyttet over til statens sivilrettsforvaltning, og konkurrerer om midler fra den samme budsjettposten.

– Denne ordningen gjør at vi konstant befinner oss i en presset og uforutsigbar budsjettsituasjon, sa daglig leder i JURK, Bjørk Jonassen.

– De fleste av rettshjelptiltakene er rettet inn mot ulike brukergrupper, og gir spisset og kostnadseffektiv rettshjelp til mennesker som står i en svært vanskelig og sårbar situasjon. Vi vil tilbake til ordningen med øremerkede midler, for systemet vi har i dag går ut over de menneskene i landet vårt som har aller minst, understreket hun.

Slyngstadli avsluttet sitt innlegg med klare oppfordringer til komiteen:

– Dere må reversere kuttene, styrke ordningen, og samtidig sette i gang et arbeid med å reformere hele ordningen. Systemet vi har i dag fungerer ikke. Følg opp forslagene i NOU 2020:5 «Likhet for loven», og få på plass en førstelinjetjeneste. Det er sårt trengt.

Powered by Labrador CMS