Erling Hjelmeng og Dag Michalsen, her avbildet under en debatt tidligere i våres, vurderer å innføre flere tiltak for å flere jus-studenter i Oslo til å fullføre på normert tid. Arkivfoto: Henrik Skjevestad

Vurderer å kutte antall eksamensforsøk fra fire til to

Bare 14 prosent av jus-studentene som startet på masterstudiet i Oslo våren 2011 fullførte studiet på normert tid. Nå vil Universitetet få økt gjennomstrømningen.

Universitetet i Oslo vurderer ifølge Universitas å redusere antall eksamensforsøk jus-studentene får, fra fire til to eksamener pr. fag. Ifølge dekan Dag Michalsen står studentene ved juridisk fakultet for en betydelig andel av eksamene som taes om igjen ved Universitetet i Oslo.

– Det er en kolossal utgift. Det er nemlig der halvparten av alle eksamensgjentak ved UiO skjer, sier dekan Dag Michalsen om antall eksamener som tas opp ved Det juridiske fakultet til Universitas.

Les også: Pedagogikk er en hovedoppgave for dette fakultetet

I dag har jusstudentene en kvote på fire gjentak av en tidligere bestått eksamen, med unntak av exphil, exfac og valgemner. Ifølge studentavisen har det ført til at flere studenter leverer blankt, i frykt for å måtte bruke opp et gjentak av en forventet dårlig karakter. Dette har igjen ført til reaksjoner fra studenter i den anonyme kanalen Jodel, der det har vært flere omfattende debatter de siste månedene.

I et brev undertegnet prodekan Erling Hjelmeng, fremkommer det at bare 14 prosent av jus-studentene som startet på studiet våren 2011 fullførte på normert tid. I tillegg til å vurdere å kutte i konteforsøk, vurderer fakultetet å sette inn flere andre ulike tiltak for å bedre studentenes progresjon:

- Gjeninnføring av emnesperren

- Reduksjon av kvoten for studenter som har innpassing av emner

- Splitte opp emner

- Gå fra karakterskala til bestått/ikke bestått på noen emner

Det siste tiltaket vil ifølge prodekanen kunne ha konsekvenser for den faglige kvaliteten.

 

Powered by Labrador CMS