Nasjida Noorestany, jusstudent ved Det juridiske fakultet, UiO

– Fakultetene må ikke bekjempe karakterpresset, men nyansere det

Et vitnemål med toppkarakterer i dagens ordning med skoleeksamen forteller ingenting om kandidatens soft skills. Det er på tide at de juridiske fakultetene supplerer med alternative vurderingsformer, som viser et mer helhetlig bilde av kandidatens evner, skriver jusstudent Nasjida Noorestany i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Karakterpress er både et gode og et onde. På den ene siden kan det motivere oss til å strekke oss etter det beste og gi oss en ekstra dytt til å gjøre vårt ytterste. For våre fremtidige arbeidsgivere er det nyttig at et slikt press eksisterer. 

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

På den andre siden kan det skape uheldige holdninger og ha en negativ innvirkning på trivsel og helse. 

For oss studenter kan det føre til et negativt selvbilde og utfordringer med motivasjonen. Det er avgjørende at fakultetene fronter denne nyanseringen og at studentene også tar den inn over seg.

Savner alternative vurderingsformer

Å være en god jurist innebærer å være i stand til å løse komplekse problemer, kommunisere med klienter på en klar og forståelig måte, og ha en sterk etisk bevissthet. 

Et vitnemål med utelukkende toppkarakterer i dagens ordning med skoleeksamen, forteller ikke noe om kandidatens soft skills som muntlige kommunikasjonsevner, mellommenneskelige ferdigheter eller evne til å utvikle og tilpasse seg utfordringene i arbeidslivet. 

Derfor er det på tide at de juridiske fakultetene innfører alternative vurderingsformer, i tillegg til skoleeksamen, som i sum viser et helhetlig bilde av kandidatens evner og kompetanse.

– Bør dempe usunt karakterjag

Vårt fokus som studenter bør være på å utvikle oss til å bli kompetente og ansvarsbevisste jurister med gode arbeidsvaner og personlige egenskaper.

Samtidig må fakultetene også skape en kultur basert på samarbeid og støtte fremfor usunn konkurranse og karakterjag, slik at studentene kan utvikle seg til å bli gode jurister på alle områder.

Å bli en god jurist er en livslang prosess som krever kontinuerlig læring og utvikling. 

Selv om vi har toppkarakterer på universitetet, vil det ikke alltid bety at vi har den nødvendige kompetansen og erfaringen til å takle virkelige utfordringer i praksis. Disse kvalitetene kan ikke læres utelukkende gjennom teori, men må også utvikles gjennom praktisk erfaring og personlig vekst. 

Fakultetene bør derfor innrette studiet slik at studentene blir bevisste på at læring er en livslang prosess, og slik at vi forstår at resultatene vi presterer under studiet ikke er en absolutt skranke for mulighetene vi kan få gjennom karrieren.

Powered by Labrador CMS