Dommer hisset seg opp og slo knyttneven i bordet: – Nå er det nok!

En jordskiftedommer er ilagt kritikk fra Tilsynsutvalget for dommere for å ha handlet i strid med god dommerskikk i et møte med to skjønnsmedlemmer. Dommeren beklager opptredenen, og innrømmer at han ikke burde hisset seg opp.

Publisert   Sist oppdatert

Det var i et rådslagingsmøte 23. august 2018 den ene av de to skjønnsmedlemmene var uenig med de to andre dommerne i et erstatningskrav. Hun opplyser i klagen til Tilsynsutvalget for dommere at hun fullt ut respekterte dommeren og det andre skjønnsmedlemmet sin avgjørelse, og hun forventet at de respekterte hennes avgjørelse.

Dommeren hisset seg ifølge innklageren opp, og kunne ikke skjønne at ikke hun kunne være enig med dommerens avgjørelse.

– Dårlig følelse

Dommeren spurte så de to skjønnsmedlemmene om kjøregodtgjørelse, og om tap av arbeidsfortjeneste. Klager sa fra at hun hadde reisevei til møtestedet, og krevde samtidig tapt arbeidsfortjeneste. Dette ba jordskiftedommeren om dokumentasjon på.

Da de tre møttes igjen 12. september var stemningen igjen anspent. Klager nevnte igjen at hun fremmet krav om tapt arbeidsfortjeneste, noe dommeren skal ha avvist. Dommeren mente det var uhørt at hun som bonde og selvstendig næringsdrivende skulle ha et større krav enn vanlig, og tilla at det var for sent å fremme kravet. Dommeren mente også det var skjønnsmedlemmets plikt å sette seg inn i dette.

Da møtet fortsatte gikk dommeren ut for å kopiere avgjørelsen. Da han kom tilbake, ytret innklager at hun fremdeles var uenig i godtgjørelsen. Da slo dommeren knyttneven i bordet og sa «nå er det nok – det er for seint». Avgjørelsen ble deretter sendt rundt bordet for signering, og ifølge klagen, signerte hun med skjelven hånd, og en dårlig følelse i kroppen.

Mistet tålmodigheten

Dommeren bekrefter hendelsesforløpet skjønnsmedlemmet beskriver, men mener han ikke var hissig i rådslagingsmøtet 23. august 2018 – bare engasjert. Dommeren bekrefter imidlertid hendelsen i møtet 12. september.

«Klager hadde ikke med seg noe dokumentert grunnlag for kravet. Han opplyste da at det var for sent å fremme kravet, da godtgjørelse til skjønnsmedlemmer var en del av det skjønnet som skulle hjemles. Dette ville ikke klager høre på, og fastholdt kravet. Han mistet etter hvert tålmodigheten, og reagerte slik det er beskrevet i klagen. Det innrømmes at han skulle vært denne hendelsen foruten, og han må bare beklage at det uheldige skjedde», heter det i vedtaket fra Tilsynsutvalget.

Tilsynsutvalget for dommere mener jordskiftedommeren ikke har vist nok respekt for klagers synspunkter og stemmegivning.

«Det er ikke forenlig med god dommerskikk å hisse seg opp og vise manglende tålmodighet. En dommer skal heller ikke slå neven i bordet, hverken for å markere at et spørsmål er ferdig debattert, eller av andre grunner. Tilsynsutvalget finner at innklagede samlet sett har handlet i strid med god dommerskikk.»

Les hele vedtaket til Tilsynsutvalget for dommere her!