Vi må reise spørsmålet om løslatelse hadde tilkommet andre innsatte uten den nødvendige advokatbistand i en lignende situasjon, ifølge Jussbuss.

Hvis ikke dette er klassejuss, hva er?

Elden mener Jensen-løslatelsen ikke er klassejuss. Jussbuss er uenig.

Publisert

Tidligere denne uken ble det kjent at Eirik Jensen er blitt midlertidig løslatt fra fengsel som følge av dokumentert soningsudyktighet. I kjølvannet av løslatelsen har flere tatt til orde for at vi har med klassejuss å gjøre, noe Jensens advokat, John Christian Elden, avviser på det sterkeste.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Terskelen er høy

Vi i Jussbuss stiller oss spørrende til dette. Gjennom vår saksbehandling er vi stadig borte i svært syke innsatte, som vi ofte stusser over at er i fengsel. Vi erfarer at terskelen for å få innvilget soningsavbrudd er høy. Vår erfaring er at innvilgelse krever utførlige utredninger og tung dokumentasjon.

Elden sier selv at de har jobbet intens med saken siden juli 2022 og at advokatfirmaet har hatt en rekke møter med Kriminalomsorgen, psykiatere og andre frem til endelig gjennomslag.

De innsatte har ikke råd til advokat

Svært mange innsatte har utfordringer med helt grunnleggende ting, som for eksempel å skrive søknader eller å snakke med fengselets ansatte. Når dette er utfordrende for de innsatte, er det klart at flere måneders hardt arbeid med å innhente dokumentasjon blir en umulig oppgave.

Kaja Øien Hultgren fra Fengslesgruppa v/Jussbuss.

Innsatte er avhengig av hjelp fra advokater.

Derimot har de færreste innsatte råd til å engasjere advokat på saken. Det koster penger, noe de fleste innsatte ikke har. Har du råd til advokat, får du hjelp. Har du ikke midlene, står du alene.

Jensen-løslatelsen er et prakteksemplar som underbygger viktigheten av en egen advokatordning i fengslene. Det skal ikke være sånn at kun de med midler og ressurser skal ha muligheten til å få sine rettigheter beskyttet.

Powered by Labrador CMS