Jens Johan Hjort er nominert som ordførerkandidat av Tromsø Høyre. Foto: Henrik Evertsson
Jens Johan Hjort er nominert som ordførerkandidat av Tromsø Høyre. Foto: Henrik Evertsson

Advokatforeningen må finne ny leder ett år før tiden

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort er av nominasjonskomiteen i Tromsø Høyre innstilt som partiets ordførerkandidat til valget neste år. Nå må valgkomiteen i Advokatforeningen se seg om etter en ny leder ett år før tiden.

Published

Høyre kjemper for å vinne tilbake ordførerposisjonen i de fire store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, og statsminister Erna Solberg var i går på fjelltur i Tromsø med Jens Johan Hjort og pressen på slep.

Hjort ligger ifølge meningsmålingene i Tromsø et hestehode foran sine konkurrenter i kampen om ordførervervet i ishavsbyen.

Ordførerkandidatur-valget gjøres formelt på et nominasjonsmøte den 13. oktober, men listen er allerede klar, og ble presentert i Nordlys før helgen.

Kan ikke være både ordfører og leder av Advokatforeningen

<html><head></head><body> Jens Johan Hjort har allerede fire år som ordfører i Tromsø bak seg. Her fotografert i 2013. Foto: Advokatbladet</body></html>
Jens Johan Hjort har allerede fire år som ordfører i Tromsø bak seg. Her fotografert i 2013. Foto: Advokatbladet

Jens Johan Hjort ble i vår gjenvalgt som leder i Advokatforeningen for to år, altså frem til mai 2020.  Ettersom han overfor valgkomiteen og i media hadde signalisert at han ønsket å stille seg til disposisjon som ordførerkandidat for Tromsø Høyre, ble det debatt i Representantskapet forut for valget.

Dersom Hjort blir valgt til ordfører, kan han ikke samtidig ha verv som leder av Advokatforeningen, og han hadde overfor valgkomiteen gitt uttrykk for at han, dersom han ble valgt, ville måtte trekke seg som leder av Advokatforeningen etter kommune- og fylkestingsvalget som avholdes 9. september 2019.

På sitt årlige vårmøte i mai, debatterte Representantskapet i Advokatforeningen mulige scenarier, og om Hjort kunne være ordførerkandidat for et politisk parti, samtidig som han er leder av Advokatforeningen.

Valgkomiteen var av den oppfatning at dersom Hjort ble nominert til ordførerkandidat, så måtte det bli opp til Hovedstyret å avgjøre hva som så skulle skje.

Men Representantskapet ville det annerledes.

Hjort leder til mai 2019

"Det bør legges opp til en grundigere vurdering enn at nestleder bare automatisk rykker opp", sa Else Marie Merckoll, leder av Oslo krets.

- Spørsmålet om Hjorts kandidatur ble grundig diskutert på representantskapsmøtet i mai, og det var forskjellige oppfatninger om hva Jens Johan Hjort burde gjøre hvis han ble nominert, forteller Sigurd Knudtzon, leder av valgkomiteen.

- Møtet falt ned på Oslo krets' forslag om at dersom han blir nominert til ordførerkandidat, så vil Representantskapet be valgkomiteen om å foreslå en ny lederkandidat til representantskapsmøte i mai 2019. Hjort forblir altså leder til dette møtet i mai neste år, forteller Knudtzon.

Prosedyren vil da være at valgkomiteen ber om innspill til ny leder fra kretsene, fortsetter han.

- I praksis vil valgkomiteen sette i gang prosessen med å finne ny leder på nyåret.

Neste års representantskapsmøte avholdes den 23. mai.

Valgkomite-leder kan bli president

Sigurd Knudtzon er selv i vinden i høst, og er lansert som en av to mulige kandidater til å bli president av Juristforbundet. I et intervju med Advokatbladet sier han at han regner med å kunne fortsette som leder av Advokatforeningens valgkomite, selv om han skulle bli valgt til president av Juristforbundet. Valget skjer i november, og Knudtzon er innstilt av et mindretall på to i valgkomiteen, mens et flertall på tre ønsker seg lagdommer Håvard Holm som ny president.

Knudtzon sier at han ikke ser at det skal være noen motstridende interesser ved å kombinere rollen som president i Juristforbundet med verv i Advokatforeningen.

- Men jeg ser at spørsmålet er relevant og noe som de to hovedstyrene eventuelt må ta stilling til, sier Knudtzon.

- En liten friskus?

Faksimile fra <a href ="https://www.dagbladet.no/nyheter/erna-refser-skal-vinne-tromso-for-erna/70194747">Dagbladet</a>
Faksimile fra Dagbladet

[caption id="attachment_16573" align="alignright" width="294"] Faksimile fra Dagbladet[/caption]

I går var Jens Johan Hjort på fjelltur med Erna Solberg i Tromsø. I et intervju med Dagbladet, fikk statsminister Erna Solberg spørsmål om Jens Johan Hjort, som i sin forrige ordfører-periode markerte seg som en kritiker av Høyre- og Frp-regjeringens asylpolitikk.

- Han var ganske hard i klypa mot regjeringen når det gjaldt asyl- og flyktningepolitikken som ble ført, hva synes du egentlig om ham, spurte Dagbladets reporter.

- Jeg synes Jens Johan er en flott politiker. Så er ikke vi enige nødvendigvis om asylpolitikken, akkurat på samme måte som Monica Mæland ikke var enig med meg om asylpolitikken da hun var byrådsleder i Bergen. Hun har likevel klart å sitte ved mitt bord i fem år som statsråd, så det er litt ulikt perspektiv. Og så tror jeg at veldig ofte er det sånn at lokalpolitikere har et sterkt og varmt engasjement for enkeltpersoner man møter, og gjerne vil stille opp for de, men vi som rikspolitikere er nødt til å se helheten og konsekvensene i asylpolitiken, og hvordan enkeltsaker vil endre hvordan asylpolitikken ser ut, svarte Erna.

- Hjort er en fargerik politiker som er litt annerledes enn andre. Du har kalt Heikki Holmås en liten friskus, har du en liten friskus her i Tromsø også, spør Dagbladets reporter.

- Han er ikke liten, han er ganske høy, slo Erna fast.