Hvor blir det av lovforslaget som kan redusere isolasjon i fengslene?

Den dokumenterte helseskadelige effekten av den nåværende praksisen kan ikke lenger ignoreres, skriver Tiril Kårhus i Jussbuss i dette innlegget.

Publisert

For noen dager siden publiserte Sivilombudet en rapport etter et besøk hos Halden fengsel i oktober 2023, som avdekket urovekkende forhold. Fengselet, som TV2 for noen år siden omtale som «luksuriøse Halden fengsel» og stilte spørsmål ved om det var for luksuriøst, står nå overfor en helt annen virkelighet. 

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Rapporten avslørte at flere innsatte var innelåst i inntil 22 timer daglig uten vedtak om utelukkelse. Isolasjon er fremdeles brukt i svært stor utstrekning. Mangelen på en systematisk oversikt over innlåsningstiden gjør det uklart hvor mange innsatte dette faktisk gjelder.

Anbefaler åtte timers fellesskap

Jussbuss har lenge argumentert for at innsatte bør ha en lovfestet rett til å være utlåst fra cella i minst åtte timer daglig. Det er godt dokumentert at isolasjon kan føre til betydelige helseproblemer som angst, depresjon, kognitive vansker, persepsjonsforstyrrelser, paranoia, psykose, selvskading og i verste fall selvmord. 

En slik lovendring er et viktig skritt mot å redusere isolasjon i norske fengsler, slik at norske innsatte ikke utsettes for unødvendig og svært inngripende maktbruk, og bør gjennomføres slik foreslått i fjorårets høringsnotat.

I tillegg til Sivilombudet, har Norsk Institutt for menneskerettigheter (NIM) og Den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT) anbefalt at alle innsatte bør ha rett til åtte timers fellesskap utenfor cella hver dag. I våre naboland, Danmark og Sverige, er det allerede forskriftsfestet at innsatte ikke skal være innelåst på cella mer enn 12 timer i døgnet.

Norge må sikre de innsattes rettigheter

Sivilombudets ferske rapport tydeliggjør nok en gang viktigheten av å følge opp forslagene til lovendringer som kan bidra til å redusere utfordringene med isolasjon i norske fengsler. 

Til tross for at høringsfristen for disse forslagene gikk ut for et år siden, har proposisjonen ennå ikke blitt fremlagt.

Det er på høy tid at justisminister Emilie Enger Mehl sørger for at disse forholdene blir fulgt opp. Den dokumenterte helseskadelige effekten av den nåværende praksisen kan ikke lenger ignoreres. 

Sivilombudets rapport viser hvor prekær situasjonen er, og hvor viktig det er at myndighetene handler raskt og effektivt. Norge må sikre de innsattes rettigheter og helse ved å innføre nødvendige lovendringer som minimerer bruk av isolasjon og sikrer humane forhold i fengslene.

Powered by Labrador CMS