Styreleder i Wikborg Rein Geir Sviggum, Harvard-professor David Wilkins og advokat i Wikborg Rein, Hanne Gundersrud.

Forskning tyder på at advokater spiller en stadig viktigere rolle i næringslivet

Harvard-professor og advokatbransje-ekspert David Wilkins besøkte nylig Norge for å tale foran sytti juridiske direktører i de største norske selskapene.

Publisert Sist oppdatert

I snart førti år har professor David Wilkins undervist ved Harvard Law School. I om lag tretti av dem har han spesialisert seg på advokatrollen, både i eksterne advokatfirmaer og internt i juridiske avdelinger.

I mai besøkte han Norge for å snakke om nettopp rollen som juridisk direktør. I publikum satt sytti ledere av juridiske avdelinger i landets største selskaper, blant annet Telenor og DNB.

Invitasjonen fikk Wilkins fra Geir Sviggum, styreleder i Wikborg Rein. Sviggum gjestet selv Harvard så sent som i fjor høst for å lære mer om ledelse av større advokatfirmaer i en moderne post-Covid-virkelighet.

- Jeg ble overrasket over hvor lite professorene fokuserte på advokatfirmaene og hvor mye de fokuserte på forskning rundt juridiske direktører og deres hverdag, forteller han.

- Da kom ideen om å bringe denne forskningen til Norge, og å skape et forum der man kan kombinere presentasjon av verdensledende forskning med gode diskusjoner juridiske direktører imellom.

Tre hovedtrender

Wilkins leder Harvard Law School Center on the Legal Profession, hvor målet er å drive uavhengig forskning på den juridiske profesjonen fra et verdensomspennende perspektiv.

Her forskes det blant annet på betydningen av mangfold og inkludering, juridisk utdanning, samt på hvordan endringer i regulatoriske strukturer, teknologi og markedskrefter påvirker leveransen av juridiske tjenester.

Under sitt foredrag hos Wikborg Rein, viet Wilkins særlig oppmerksomhet til tre trender. For det første at næringslivet nyter stor tillit globalt. Professoren viste blant annet til den internasjonale tillitsundersøkelsen, Edelman Trust Barometer, som årlig måler tilliten til institusjoner i næringslivet, ideelle organisasjoner, medier og styresmakter.

David Wilkins.

- I årets undersøkelse, som brukes av Harvard i deres undervisning, er det målt et betydelig fall i tillit til blant andre styresmakter. Privat næringsliv, derimot, scorer aller høyest i tillit av de fire institusjonene, også høyere enn ideelle organisasjoner, sa han.

Det betyr at i en tid der polarisering og politisk turbulens undergraver folks tillit til at styresmakter kan løse de store utfordringene verden står ovenfor, ser man til privat næringsliv som katalysator for positiv endring, ifølge Wilkins.

- Privat næringsliv kan også settes under internt og eksternt press fra ansatte, kunder og andre interessenter i større grad enn hva som normalt er tilfelle for styresmakter.

Økt regulering og teknologiutvikling

For det andre tyder forskning på at advokater spiller en stadig viktigere rolle i næringslivet, og Wilkins mener økt regulering, særlig i EU, gjør at bredere og mer komplekse oppgaver legges til juridiske avdelinger.

Ifølge professoren finnes det også flere eksempler på juridiske direktører som i større grad tar en proaktiv lederrolle i selskapene.

Trend nummer tre var kunstig intelligens og teknologiutvikling, og viktigheten av advokaters årvåkenhet.

- Det er ingen tvil om at kunstig intelligens vil få stor innvirkning på advokater og deres hverdag, selv om ingen i dag kan overskue nøyaktig hvordan, sa Wilkins.

- Lærerikt og nyttig

Professor Wilkins er en av få jeg kjenner til som blant annet har forsket på utviklingen av internadvokatrollen, sier juridisk direktør i DNB, Audun Moen, etter å ha deltatt på seminaret.

- Selv om studiene han har ledet og vært en del av ikke gjelder Norge direkte, opplever jeg at mange av funnene og konklusjonen har betydelig overføringsverdi. Internadvokatene spiller en stadig større og viktigere rolle i bedriftene, påvirker hvilke saker ledelsen engasjerer seg i, og er i større grad enn før bindeleddet mellom bedriftene og de eksterne advokatfirmaene. Veldig nyttig og inspirerende, sier han.

Det var en unik anledning til å høre en svært kompetent professor dele sine erfaringer og tanker om rollen som sjefsjurist, mener juridisk direktør i Telenor, Siri Birgitte Bang Berge.

- Det var både lærerikt og nyttig å høre noen sette ord på tanker man kanskje selv også har hatt om rollen, men som en ikke har fått anledning til å systematisere i en hektisk hverdag, sier hun.

- Særlig spennende var det å få reflektere og diskutere utvalgte dilemmaer med andre som sitter i tilsvarende rolle i andre selskaper. Det var slående hvor like utfordringer synes å være - uavhengig av alt fra sektor, bransje og størrelse på organisasjonen.

Et lite stykke Norge

I 2023 fyller Wikborg Rein hundre år. Jubileet blir markert gjennom hele året. Advokatfirmaet inviterer til ulike arrangementer med mål om å gi noe tilbake til ulike miljøer i det norske samfunnet.

- Et av disse miljøene er juridiske direktører i store norske selskap. Rollen som juridisk direktør er en spennende kombinasjon av lederskap og faglig advokatarbeid, samtidig som man må utvikle omfattende kommersiell og operasjonell innsikt for å være relevant for sin arbeidsgiver, sier Geir Sviggum.

Som en litt spøkefull forutsetning for å komme, krevde professor Wilkins at Sviggum viste ham et lite stykke Norge før han returnerte til USA.

- Vi tok han derfor med på dåp av et nytt skip i Ålesund, hvor han fikk oppleve det utrolige næringslivsmiljøet i Fosnavåg på nært hold. Neste morgen kjørte vi til Geiranger-fjorden i strålende solskinn. Så det er ingen tvil om at han kommer tilbake til Norge, spår Sviggum.

Powered by Labrador CMS