– Jeg tror det står bra til når det gjelder advokaters bevissthet rundt etikk. Her opplever jeg ingen spesiell utvikling til enten det verre eller det bedre de senere år, sier Trond Stang.

Mener de advokatetiske reglene om interessekonflikt bør moderniseres

Interessekonflikt-reglene er utformet slik at oppdraget er personlig for advokaten, men i dag er det ofte advokatfirmaet som tar på seg oppdragene. Her bør reglene fornyes, ifølge etikkekspert.

Publisert Sist oppdatert

– Sammenliknet med antall advokater, antall oppdrag og det enorme antallet mulige klagesituasjoner, er det ekstremt få klager som kommer inn til disiplinærmyndighetene om dette, sier Trond Stang, som inntil årsskiftet var partner i Schjødt og er leder av Advokatforeningens etikkutvalg.

– Særlig reglene for interessekonflikt har blitt viktigere de siste årene som følge av at det blir stadig flere store advokatfirmaer, sier Stang, og mener reglene er modne for en oppdatering.

ETIKKUTVALGET

Etikkutvalget er Advokatforeningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og reviderer kommentarutgaven til RGA. Det tar også stilling til etikkspørsmål forelagt av foreningens hovedstyre, og kan gi råd til enkeltmedlemmer på forespørsel.

Utvalget har blant annet kommet med uttalelser om advokaters taushetsplikt i kontorlandskap, om akkvisisjon av klienter basert på domstolenes berammingslister og om jusstudenter som arbeider i ulike advokatfirmaer. Alle uttalelsene er tilgjengelig på Advokatforeningens nettsider.

- Advokatfirmaet tar oppdragene

Driver man som advokat i et selskap eller annen form for fellesskap, gjelder reglene for samtlige. Er én i interessekonflikt, kan heller ikke kolleger ta saken, utdyper etikkeksperten.

– Med et stort antall store advokatfirmaer, blir risikoen for interessekonflikt mye større fordi man håndterer mange flere klienter. Samtidig flytter advokater mer på seg fra et firma til et annet nå enn før. Da kan man ta med seg «smitte» når man kommer fra et firma hvor man jobbet for en klient, hvorpå denne blir motpart når man bytter firma.

Som følge av taushetsplikten, kan man heller ikke be en nyansatt erfaren advokat eller partner om å legge frem en liste over tidligere klienter, påpeker Stang.

– Spørsmålet blir om reglene er riktig satt. De er skrevet slik at oppdraget er personlig for advokaten. I dag ser vi likevel at det i realiteten er advokatfirmaet som tar på seg oppdragene. Ofte er man flere som jobber sammen, det er firmaet som har saken og som står ansvarlig overfor klienten. Her bør reglene moderniseres – uten at det går på akkord med viktige prinsipper som uavhengighet og fortrolighet selvsagt, mener han.

Tror det er flere interessekonflikter nå enn før

Selv om interessekonflikter er en utfordring, tror Stang at det er en problematikk advokater mer enn noen annen yrkesgruppe er bevisste på.

– Norske advokatfirmaer gjør et kjempestort antall interessekonfliktvurderinger hver dag. Hvis noen er uenige, ordnes det opp i, i hvert fall så lenge interessekonflikten oppdages. Både firmaene og antall klienter har vokst. Det er mange flere advokater som opplever interessekonflikter i det daglige enn tidligere, sier han.

- Derfor tror jeg også at flere har blitt bevisste på det og at de dermed er flinkere til å håndtere det nå enn før.

LES MER OM INTERESSEKONFLIKT:

interessekonflikt regler for god advokatskikk

Powered by Labrador CMS