Torbjørn Saggau Holm er klar for nye utfordringer. Foto: Privat
Torbjørn Saggau Holm er klar for nye utfordringer. Foto: Privat

Kommuneadvokaten i Alta blir sorenskriver

Kommuneadvokat Torbjørn Saggau Holm er innstilt som ny sorenskriver i Alta tingrett og Hammerfest tingrett. Innstillingsrådet for dommere har også innstilt personer til sorenskriververv i Hedmarken og Sarpsborg, og innstilt tingrettsdommere til Jæren tingrett.

Publisert Sist oppdatert

Kommuneadvokat Torbjørn Saggau Holm har tidligere blitt betegnet som "gull verdt" for Alta kommune, etter at han vant en sak i 2017 der motpartens advokater kom fra advokatfirmaet Schjødt. Med seieren ble kommunen spart for et krav på ti millioner kroner.

- Når man møter slike juridiske ressurser i retten får man unektelig en «underdog-følelse», sa Holm til Altaposten da seieren var et faktum.

I samme sak uttalte Aps lokale gruppeleder seg i forbindelse med at Holm på daværende tidspunkt hadde høyere lønn enn rådmannen i kommunen.

– Tar jeg ikke feil har han ikke tapt en eneste sak han har ført for Alta kommune. Det er ingen tvil om at vi med Saggau Holm innehar en unik kompetanse. I sak etter sak «sparer» han kommunen for millionbeløp, sa Ole Steinar Østlyngen.

Ni personer søkte

Da Innstillingsrådet for dommere hadde sitt siste møte før sommeren i går, ble Holm enstemmig innstilt som ny sorenskriver i Alta tingrett og Hammerfest tingrett. De to domstolene har felles domstolledelse. Alta tingrett har tre dømmende årsverk, mens Hammerfest har to. Tilsammen har de to domstolene tolv ansatte.

Ni personer søkte stillingen som sorenskriver for de to domstolene.

Holm er også tillitsvalgt i Advokatforeningen, og sitter i Disiplinærutvalget for Nord-Norge.

Hedmark: Konstitusjon

Innstillingsrådet innstilte tingrettsdommer Mari Bø Haugstad som nummer én til konstitusjon som sorenskriver.

Sarpsborg: Flertall vs. mindretall

Til konstitusjon som sorenskriver i ett år med mulighet til forlengelse, innstilte flertallet tingrettsdommer Ragnhild Borgerud som nummer én, og tingrettsdommer Inger Marie Landfald som nummer to.

Mindretallet, derimot, bestående av to personer, innstilte de to i motsatt rekkefølge, altså Landfald som nummer én, og Borgerud som nummer to.

Jæren tingrett

Til konstitusjon som tingrettsdommer og nestleder i to år, ble tingrettsdommer Ørjan André Grønlid innstilt som nummer én. Innstillingen var enstemmig.

Til konstitusjon i to år som tingrettsdommer, ble fylkesnemndsleder Christian Børge Sørensen innstilt son nummer én, foran kommunaadvokat Trond Øyvind Svendsen og konstituert tingrettsdommer Liv Shelby. Også denne innstillingen var enstemmig.

Lagmannsretten

Som lagmann i Gulating ble lagdommer Guri Elisabeth Molven enstemmig innstilt.

Til to embeter som lagdommer, ble tingrettsdommer Eivind Pundsnes og konstituert lagdommer Marie Trovåg innstilt som nummer én og to.

Til konstitusjon som ekstraordinære lagdommere i Borgarting, ble pernsjonert lagdommer Anne Margrethe Samuelsen, førstelagmann Sverre Dag Nyhus, og pensjonert sorenskriver Tom Landt Urdahl innstilt.

Til konstitusjon som ekstraordinære lagdommere i Eidsivating, ble pensjonert tingrettsdommer Rolf Erik Kværnæs og førstelagmann Sverre Dag Nyhus innstilt.

Powered by Labrador CMS