Forsvarer Johnny Veum er innstilt til embete som tingrettsdommer i Romerike og Glåmdal tingrett.
Forsvarer Johnny Veum er innstilt til embete som tingrettsdommer i Romerike og Glåmdal tingrett.

Fire advokater blir tingrettsdommere

Advokatene Johnny Veum, Camilla Varhaug Søberg, Ståle Haugsvær og Margrethe Lie er innstilt til ledige embeter som tingrettsdommere.

Publisert Sist oppdatert

Innstillingsrådet for dommere hadde sitt første møte etter sommeren i går, og innstilte dommere til Agder lagmannsrett, tre tingretter og fire jordskifteretter.

Advokat Ståle Haugsvær i Riisa og advokat Johnny Veum i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma er innstilt til to ledige embeter i Romerike og Glåmdal tingrett ved rettsstedene Eidsvoll og Kongsvinger. Til begge rettsstedene er Haugsvær og Veum innstilt som nummer 1 og 2.

Ståle Haugsvær er partner, og startet i Riisa i 2004 som advokatfullmektig. Han kom da fra stillingen som dommerfullmektig ved Nes tingrett. Haugsvær er spesialisert innen personskaderett, med særlig kompetanse på pasientskadesaker. Han har møterett for Høyesterett og har holdt flere kurs i regi av JUS. Han har også vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett.

Johnny Veum er partner og strafferettsadvokat, og var fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 2007 til 2019, og er fast forsvarer i Ringerike og Asker og Bærum tingrett fra 2021. Han har vært varamedlem og medlem av Advokatbevillingsnemnden, styremedlem i Forsvarergruppen og representant i European Criminal Bar Association.

- Etter 25 år som forsvarer og advokat var jeg klar for nye utfordringer, sier Veum selv.

Tidligere senioradvokat i Thommessen

Camilla Varhaug Søberg er innstilt som nummer 1 til stillingen som tingrettssdommer i Østre Innlandet tingrett ved rettssted Elverum.

Søberg har vært advokat i NorgesGruppen fra august 2020. Da kom hun fra stillingen som senioradvokat i Thommessen, hvor hun var fra 2015. Hun har vært dommerfullmektig i Oslo tingrett og konstituert tingrettsdommer i Hedmarken tingrett.

Som tingrettsdommer ved rettssted Tynset i Østre Innlandet tingrett, er advokat Margrethe Lie innstilt som nummer 1. Lie er advokat i Tynset kommune. Hun drev tidligere egen advokatpraksis i Kvikne i Tynset kommune.

Til Agder lagmannsrett er lagmann Guro Vale Kvavik innstilt som nummer 1 til embetet som førstelagmann.

I Haugland og Sunnhordland tingrett er det tre ledige embeter. Til rettsstedet i Haugesund er tingrettsdommer Håkon Velde Nordstrøm og politiadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker innstilt som nr. 1 og 2.

Til rettsstedet i Leirvik er seksjonsleder Thomas Utne Pedersen innstilt som nr. 1.

Fire nye jordskiftedommere

Som jordskiftedommer i Agder jordskifterett er rådgiver Line Baasland innstilt, mens seniorrådgiver Kristin Lande er innstilt som jordskiftedommer i Haugaland og Sunnhordland jordskifterett.

Jordskiftedommer Øystein Nilsen er innstilt som jordskifterettsleder i Nord-Troms jordskifterett.

I Salten jordskifterett er faggruppeleder Trond Dalhaug innstilt som jordskiftedommer.

Innstillingsrådets innstilling finner du her.

Powered by Labrador CMS