Mange barn har det utfordringer i forbindelse med foreldre bak lås og slå.

Kirkens Bymisjon hjelper innsattes barn

«Innsattes barn» er et tilbud til familier hvor mor eller far skal sone eller soner en dom i fengsel eller gjennomfører samfunnsstraff.

Publisert

Innsattes barn er et tiltak ved Myrsnipa Samværssted i Oslo, som ønsker å gjøre hverdagen litt bedre for barn som har utfordringer i forbindelse med at deres foreldre er straffedømt. Tilbudet er gratis for privatpersoner.

INNSATTES BARN TILBYR:

  • Transport til og fra fengsler på Østlandet.
  • Tilstedeværelse under samvær.
  • Tilrettelegging av trygge og forutsigbare samvær i barnevennlige leiligheter.
  • Råd og veiledning til innsatte, pårørende og samarbeidspartnere.
  • Samtaler med barn og foreldre/omsorgspersoner.
  • Par- og familieterapi, samt individuelle samtaler.
  • Samarbeid med andre instanser rundt barnet.
  • Gjennomføring av ulike foreldrevelesningsprogrammer og kurs.

«Hos Innsattes barn kan du få hjelp med samvær, følgetjeneste og transport til fengsel, kurs og ulike samtaler», skriver Kirkens Bymisjon på sine nettsider.

- Det er viktig å presisere at vi er tiltak med fokus på barns beste og at det alltid gjøres en selvstendig vurdering fra vår side, før vi kan tilby hjelp, sier Pia Solicki, leder for Innsattes barn, til Advokatbladet.

Deres ønske er å komme inn i familier så tidlig som mulig for å kunne forebygge de belastninger barn kan oppleve når en forelder blir straffedømt og fraværende fra familien i kortere eller lengre perioder.

- Vi ser at barn vi får mulighet til å hjelpe har stor nytte av våre tiltak. De slutter ikke å være glad i sine foreldre selv om de er i fengsel, og mange uttrykker glede og lettelse over å se at en forelder i fengsel både får mat, en seng, går på skole/jobb og får venner, sier hun videre.

Samvær i fengsel

I den forbindelse kan Innsattes barn tilby følgetjeneste for barn og unge som ønsker hjelp og støtte under besøk, transport til og fra fengsler og utføre tilsyn ved samvær.

Hjelpen i dag består i hovedsak av bistand under samvær, samt transporttjeneste, tilsyn, og støtte.

Samtaletilbud

Mange problemstillinger kan oppstå før, under og etter endt soning. I den anledning mener Solicki at kommunikasjon er en viktig brikke.

- Gjennom samtaler og besøk slipper mange barn å bekymre seg over den innsatte og de kan gi slipp på fantasier om fengselsliv og straff, som ofte er bygget på TV-serier, bøker og tegneserier.

De tilbyr familiesamtaler, parsamtaler med fokus på barna, individuelle samtaler og ikke minst barnesamtaler.

Kurs og programmer

Innsattes barn tilbyr kurs og programmer for mammaer og pappaer i fengsel og i friomsorgen. Kursene kan gjennomføres både individuelt og i grupper. De har et tett samarbeid med Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter.

- Vi er tre ansatte som jobber i prosjektet. Alle har lange sosialfaglige utdannelser med etterutdanninger i blant annet familieterapi, rus/psykiatri, vold i nære relasjoner og tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, forteller Solicki.

Videre poengterer hun at de har lang erfaring på området.

- Siden 2002 har Myrsnipa Samværssted arbeidet med samvær mellom barn og deres foreldre, der de av ulike årsaker ikke bor sammen.

Powered by Labrador CMS