Justisminister Monica Mæland (H) var i vår klar på at inkassosalærer og purregebyr raskt måtte nedjusteres som følge av svekket betalingsevne i kjølvannet av koronapandemien.

Nå er inkassosalærer og purregebyr halvert

JU§NYTT. Endringene trådt i kraft 1. oktober 2020.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Fra 1. oktober 2020 er purregebyr og inkassosalær satt ned, jf. endringen i kapittel 1 og 2 i inkassoforskriften.

De viktigste endringene er at gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 35 kroner, og at inkassosalærene for krav opp til 500 kroner er redusert fra 350 til 175 kroner.

Salærene for høyere krav er også redusert, men ikke like mye prosentvis. En fullstendig oversikt kan du se nederst i saken.

Endringene gjelder inndriving av pengekrav som forfaller etter 1. oktober 2020.

Planlegger omfattende endringer av regelverket

Inkassoregelverket tilsier at det er skyldneren som skal betale for kostnader knyttet til inndriving av penger, men i takt med teknologiutvikling og automatisering, har disse kostnadene sunket. Nettopp derfor halveres også satsene.

Ifølge Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) er dette første skritt på veien til en revisjon av inkassoreglene.

– Vi er i gang med et omfattende arbeid, og har sendt en helt ny lov og forskrift på høring. Siden det vil ta tid før dette kan tre i kraft, har vi nå i første omgang fått redusert gebyrene og salærene folk må betale, sa hun i en pressemelding da inkassokuttene ble kjent i sommer.

Høringsfristen for ny inkassolov og ny inkassoforskrift gikk ut 9. juni.

Regjeringen har vedtatt disse endringene

 • halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler, og for betalingsoppfordringer som fordringshaveren selv har sendt
 • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav til og med 500 kroner ved fremmedinkasso
 • 30 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 500 og 1000 kroner ved fremmedinkasso
 • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 1000 og 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • tilsvarende reduksjoner som for lett salær i gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt

Gjeldende gebyrer og salærer

 • purring og inkassovarsel: 35 kroner
 • betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt: 105 kroner
 • lett salær krav til og med 500 kroner: 175 kroner
 • lett salær krav til og med 1000 kroner: 245 kroner
 • lett salær krav til og med 2500 kroner: 280 kroner
 • lett salær krav til og med 10 000 kroner: 560 kroner
 • lett salær krav til og med 50 000 kroner: 1120 kroner
 • lett salær krav til og med 250 000 kroner: 2520 kroner
 • lett salær krav over 250 000 kroner: 5040 kroner
 • tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær
 • satsene for gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt, er like høye som satsene for lett salær
 • utenfor forbrukerforhold, er satsene for lett salær, tungt salær og inndriving av egne pengekrav ved advokat halvannen ganger så høye

KILDE: regjeringen.no

Powered by Labrador CMS