Undersøkelsen ble gjennomført mellom juli og desember 2020.

Ny IBA-undersøkelse: Advokater vil ikke snakke om helse med sjefen

Over 40 prosent av respondentene frykter for fremtidige karrieremuligheter om de diskuterer velferds- og helseutfordringer med arbeidsgiver.

Publisert

International Bar Association (IBA) har gjennomført en velferdsundersøkelse blant over tre tusen advokater og over 180 juridiske virksomheter over hele verden.

Ifølge organisasjonen er det grunn til global bekymring om advokaters og juristers velferd og helse. Undersøkelsen viser nemlig at disse yrkesgruppene ligger under det internasjonale gjennomsnittet for velvære om man tar utgangspunkt i WHOs måleverktøy.

  • 41 prosent av respondentene svarer at de frykter for fremtidige karrieremuligheter om de diskuterer velferds- og helseutfordringer med arbeidsgiver.
  • Majoriteten av respondentene mener arbeidsgiver bør gjøre mer for både å normalisere, adressere og håndtere arbeidstakernes utfordringer.
  • Nesten 30 prosent svarer at det er behov for større bevissthet rundt ansattes utfordringer.

Få ledere får opplæring

Særlig unge arbeidstakere, kvinner, etniske minoriteter og mennesker med nedsatt funksjonsevne scorer lavere på undersøkelsens velferdsindeks sammenliknet med andre grupper.

Kartleggingen viser også et stort gap mellom antall virksomheter som svarer at de har etablerte velferdsordninger på arbeidsplassen (73 prosent), og antall ansatte i lederposisjoner som faktisk har fått tilbud om opplæring i håndtering av medarbeidernes utfordringer (16 prosent).

Ønsker internasjonalt samarbeid

I 2019 etablerte daværende president Horacio Bernardes Neto en såkalt taskforce for å kartlegge og utarbeide behovet for internasjonale tiltak.

Kombinert med lokale initiativer nasjonalt i medlemslandene, spår IBA at tiltakseffekten blir størst om man også samarbeider på tvers av landegrenser. Særlig fordi organisasjonen mener man mangler kunnskap om mentale helseutfordringer i det juridiske miljøet globalt, men også fordi det finnes lite forskning på de faktiske effektene av eksisterende velferdsprogrammer.

I tillegg eksisterer det foreløpig ikke noe forum for deling av informasjon og god praksis på internasjonalt nivå, ifølge IBA.

Powered by Labrador CMS