Advokatfullmektig Adriana Castro (til høyre) fra Costa Rica jobbet mellom riene da hun fødte sitt andre barn.

IBA slår alarm om advokaters psykiske helse

En av tre advokater opplever at jobben har en negativ eller ekstremt negativ innvirkning på deres psykiske helse. Frykten for karrierekonsekvenser gjør samtidig at de færreste våger å være åpne.

Publisert

«Basert på det du vet i dag om hvordan det er å jobbe som advokat, ville du anbefalt barna dine en slik karriere?»

I et rom fullt av senioradvokater fra hele verden var det færre enn fem hender som ble rukket opp blant publikum da dette spørsmålet ble stilt i forbindelse med en sesjon om advokaters mentale helse under IBA-konferansen i Seoul i 2019.

Denne uformelle undersøkelsen ble opptakten til et større prosjekt med formål om å kartlegge psykisk helse blant advokater fra alle verdenshjørner. I løpet av høsten 2020 sendte 3256 advokater fra 124 forskjellige land inn sine svar til IBA, og på IBA-konferansen i Miami i november ble resultatene fra undersøkelsen lagt frem.

Hovedfunn

  • 1 av 3 sier jobben har en negativ eller ekstremt negativ innvirkning på deres psykiske helse.
  • 41 prosent sier de ikke tør å være åpne om psykisk uhelse med arbeidsgiver i frykt for negative karrierekonsekvenser.
  • 17 prosent av advokater sier de er redde for ikke å bli tatt seriøst om de åpner seg om psykisk uhelse på arbeidsplassen.
  • 82 prosent av advokatfirmaer og juridiske institusjoner sier de tar psykisk helse seriøst.

– Det er virkelig alarmerende at én av tre advokater mener jobben har en negativ eller svært negativ innvirkning på deres psykiske helse. Desto mer bekymringsfullt er det at dette er et tema nesten ingen tør å snakke om, sa debattleder Steven Richman fra USA.

Jobbet under fødselen

Han mener problemene starter allerede i studietiden, og at den mentale belastningen for mange blir en trofast følgesvenn gjennom store deler av yrkeslivet.

– Én ting er at man som ung advokat må venne seg til et høyt tempo og en hverdag som sjeldent gir rom for hvile. Man har ofte ambisjoner om å prestere, og da kan det paradoksalt nok oppleves enda mer stressende å skulle senke tempoet. Mange havner nok i en ond sirkel der både hvile og mangelen på hvile etter hvert blir forbundet med stress, tilføyde den irske advokaten Antoinette Moriarty.

Adriana Castro fra Costa Rica fortalte om hvordan arbeidspress og prestasjonsstreben har blitt en del av alle livssituasjoner – også på fødestua.

– Da jeg skulle føde mitt andre barn for noen år siden, tok jeg frem PC-en og jobbet mellom riene. Teamet mitt og jeg arbeidet med en viktig sak i denne perioden, og jeg hadde ikke samvittighet til å si nei da de ringte under fødselen. Jeg var så redd for at de skulle se på meg som en byrde som ikke jobbet hardt nok. Det er helt sprøtt når jeg tenker på det i ettertid, fortalte Castro.

Ledelsen har ansvaret

Ifølge Deborah Enix-Ross, som er president i The American Bar Association, må initiativet til endring komme fra toppen.

Steven Richman er advokat i Clark Hill, og har siden 2020 arbeidet med å kartlegge advokaters psykiske helse i regi av IBA.

– Hvis sjefen sier «jeg kan jobbe selv om jeg har influensa, det går helt fint» eller «det går bra at dere ringer meg under fødselen», sender dette et signal til fullmektigene om at det er slike offer som kreves for å nå toppen. Sjefens hensikt kan være helt uskyldig, og kan til og med være uttrykk for et ønske om å være tilgjengelig for hjelpetrengende fullmektiger, men i realiteten kan disse små tingene få helt motsatt effekt.

– Hvis jeg sender en e-post sent fredag kveld, passer jeg alltid på å understreke at jeg ikke vil ha svar før på mandag. Bare denne lille setningen kan ha enormt mye å si for en ung fullmektig som ellers er villig til å gjøre hva som helst for å gi et godt inntrykk, forklarte hun.

- Psykisk uhelse må normaliseres

Mye er også gjort dersom man tilrettelegger for større åpenhet rundt psykisk uhelse, innvendte kanadieren Jeffrey Davis.

– En positiv side ved koronapandemien har vært at psykisk uhelse på mange måter er blitt mer transparent enn før. Flere har turt å være åpne for eksempel om ensomhet, og dette er med på å normalisere psykiske problemer som en større eller mindre del av hverdagen til de aller fleste.

– Det er få som tør å skille seg ut i advokatbransjen, men for komme noen vei med de faretruende tallene undersøkelsen ga oss, er vi tvingende nødt til å sette inn aktive og målrettede tiltak. Stigmaet rundt psykisk uhelse stikker svært dypt i denne bransjen, understreket Davis.

Kilde: IBA Mental Health and Well Beeing 2020

IBA Mental Health and Wellbeing 2020

  • Gjennomført av International Bar Association (IBA) mellom juli og desember 2020, med formål blant annet å kartlegge psykisk helse hos advokater fra hele verden, hvordan advokatfirmaer og andre juridiske institusjoner forholder seg til ansattes mentale helse, samt hvilke jobbmessige og helsemessige konsekvenser som oppstår som følge av psykisk uhelse blant advokater.
  • 3256 individer og 186 advokatfirmaer/juridiske institusjoner besvarte undersøkelsen.
  • Respondentene kommer fra 124 forskjellige land.
Powered by Labrador CMS