Fersk undersøkelse:
Halvparten av unge advokater ønsker å bytte jobb

IBA har gjennomført en internasjonal undersøkelse blant unge advokater fra hele verden, og mener i en ny rapport å ha avdekket utfordringer på en rekke områder.

Publisert Sist oppdatert

«Dagens unge advokater er morgendagens ledere, så det å forstå deres bekymringer i dag vil bidra til å forme yrket for fremtiden», skriver rapportforfatterne som på vegne av International Bar Association (IBA) har lansert funnene etter en internasjonal undersøkelse blant unge advokater fra hele verden.

IBA Young Lawyers’ Report er basert på svarene fra over 3000 advokater under 40 år, der formålet har vært å identifisere unge advokaters prioriteringer, interesser og bekymringer rundt advokatyrket og fremtidige karriereplaner.

Én av fem vil forlate bransjen

Et av funnene som trekkes frem som oppsiktsvekkende, er den store andelen respondenter som planlegger å bytte jobb eller karrierespor i løpet av de fem kommende årene. Over halvparten av advokatene ønsker nemlig å bytte jobb innad i bransjen, mens én av fem vil legge kappen på hylla og forlate advokatbransjen for godt, ifølge tallene fra undersøkelsen.

Respondentenes svar på spørsmålet om hvilke faktorer som gjør det mest fristende å skifte jobb.

Resultatene viser også at det er lønn som utgjør den største årsaken til at unge advokater ønsker å skifte jobb. 70 prosent av respondentene oppga dette som hovedårsak til sine ambisjoner om karriereskifte. I tillegg opplyste 51 prosent om at ønsker om bedre work-life-balance var en av årsakene.

Work-life-balance som største bekymring

Det siste viser seg også å være en av de største bekymringene blant unge advokater, ifølge undersøkelsen. Over 60 prosent av respondentene oppgir at balansen mellom arbeid og fritid er noe de konsekvent bekymrer seg over, og særlig når de tenker på sin fremtid i advokatyrket.

Bekymringen er størst blant de aller yngste advokatene: Mer enn 70 prosent av advokatene under 25 år anser work-life-balance som et reelt problem, mens den samme bekymringen gjelder for 52 prosent av respondentene over 35 år.

Powered by Labrador CMS