Anne Marthe Bjønness er høgskolelektor og PhD-kandidat ved NHH.

Hvitvaskings-forsker med advokat-undersøkelse

Forsker Anne Marthe Bjønness ved NHH og Politihøgskolen undersøker hvilke «røde flagg» advokater, revisorer og regnskapsførere oppfatter som mer rapporteringsverdige etter hvitvaskingsloven enn andre. I dette innlegget forteller hun om arbeidet, og oppfordrer advokater til å besvare en anonym undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbare handlinger ved å få «skitne penger» til å fremstå som «rene». Kriminelle kan forsøke å få integrert straffbart utbytte fra kriminell virksomhet inn i den legale økonomien ved hjelp av legitime profesjonelle aktører, herunder advokater.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Myndigheter i både Norge og store deler av verden har innført antihvitvaskingslovgivning. Dette innebærer blant annet at advokater er pålagt å sende melding til Økokrim om mistenkelige transaksjoner som kan være tegn på mulig hvitvasking blant deres kunder eller kunders transaksjons­motpart.

Jeg er siviløkonom og høgskolelektor ved Politihøgskolen, der jeg underviser i økonomisk kriminalitet, samtidig som jeg holder på med en PhD-avhandling ved Norges handelshøyskole om nettopp hvitvasking.

- Trenger hjelp fra advokater

Jeg er spesielt interessert i de praktiske vurderingene rapporteringspliktige foretar seg når det gjelder å etterleve hvitvaskingslovens rapporteringskrav, og vil gjerne ha advokaters hjelp i forskningen min.

Du kan scanne denne QR-koden for å besvare undersøkelsen, eller trykke på denne linken.

Hva er egentlig en «mistenkelig transaksjon»? Hva gjør den mer mistenkelig enn andre? Hva er relevante indikatorer på mulig hvitvasking? Hva skal man rapportere og ikke? 

Og videre:

Hvor går grensen ved «mistenkelig»? Rapporteres de relevante transaksjonene? Hvilket utbytte får Økokrim av informasjonen? Hvilke resultater gir antihvitvaskarbeidet?

Dette er noen av spørsmålene jeg ønsker å se nærmere på.

- Vanskelig å identifisere røde flagg

Gjennom min bakgrunn fra revisjons-, konsulent- og advokatbransjen har jeg erfart hvordan både kollegaer og rapporteringspliktige klienter kan oppleve utfordringer med å identifisere «røde flagg»; altså tegn på mulig hvitvasking.

For tiden jobber jeg med en forskningsartikkel der jeg ser på ulike røde flagg som vurderes før en rapporteringspliktig eventuelt sender en melding om mistenkelig transaksjon til Økokrim. Resultatene vil gi verdifull kunnskap om hvilke røde flagg som anses mer rapporteringsverdige enn andre.

Jeg samler derfor inn data fra ulike rapporteringspliktige, herunder advokater.

Vil du bidra til forskningen, kan du scanne QR-koden over, eller klikke her.

For spørsmål om prosjektet, kan du ta kontakt med de ansvarlige:

PhD-kandidat Anne Marthe Bjønness, annbjo@phs.no

Professor og veileder ved NHH, Ivar Kolstad, ivar.kolstad@nhh.no

Fakta om undersøkelsen

  • Maks 10 minutter å svare
  • Frivillig og helt anonymt
  • Kan ikke spores tilbake til deg eller arbeidsgiver
  • Ingen behandling av personopplysninger
  • Ingen behandling av taushetsbelagt info
  • Ingen «riktige» eller «feil» svar
  • Følger De nasjonale forskningsetiske komiteers forskningsetiske retningslinjer
Powered by Labrador CMS