Karl Arne Utgård har vært dommer i Høyesterett siden 2006. Nå er det klart at han gir seg før aldersgrensen på 70 år.
Karl Arne Utgård har vært dommer i Høyesterett siden 2006. Nå er det klart at han gir seg før aldersgrensen på 70 år.

To dommere slutter i Høyesterett i år

Fredag varslet høyesterettsdommer Karl Arne Utgård (67) overraskende at han ønsker å gi seg. Også Bård Tønder, som blir 70 år den 1.mai, slutter som dommer i år.

Publisert

Tidligere advokat Karl Arne Utgård har bestemt seg for å gå av som høyesterettsdommer. I femten år på 80 og 90-tallet drev Utgård egen advokatvirksomhet på Hamar, før han i 1999 ble utnevnt til høyesterettsdommer.

Utgård er ifølge Wikipedia den første faste dommeren i Høyesterett som skriver på nynorsk, og har vært en foregangsmann for bruk av nynorsk i jussen og har gitt ut en egen juridisk og administrativ ordliste på nynorsk. For sitt arbeid fikk han i 2000 prisen som «Årets nynorskbrukar» fra Nynorsk kultursentrum.

Pressetalsmann Svein Tore Andersen i Høyesterett bekrefter overfor Advokatbladet at Utgård fratrer ved årsskiftet.

Bård Tønder har vært dommer i Høyesterett siden mai 2006. Tønder har tidligere jobbet i lovavdelingen i Justisdepartementet, som som dommerfullmektig i dengang Trondenes herredsrett. Han har også vært advokat i privat praksis, og har også erfaring fra Regjeringsadvokaten.

Tønder er opprinnelig fra Sjøvegan, og fyller 70 år den 1. mai.

Møse på vei tilbake

Den siste dommeren som er ansatt i Høyesterett er Borgar Høgetveit Berg, født i 1970. Han startet opp i mai i fjor, og kom fra stillingen som advokat og partner i Thommessen. Året før, i 2016, ble Cecilie Østensen Berglund og Espen Bergh ansatt. Begge kom fra stillinger som lagmenn i Borgarting.

Tone Sverdrup ble i mars i år konstituert som høyesterettsdommer frem til 30.juni. Hun er professor ved institutt for privatrett ved UiO.

Sverdrup dekker opp for Utgård, som har permisjon frem til utgangen av mai fordi han er leder i Allmenningsutvalget.

Direktør ved Høyesterett Gunnar Bergeby har tidligere opplyst til Rett24 at Tønders embete ikke skal utlyses, da Erik Møse, dommer i EMD, kommer tilbake til  Høyesterett.

Anonym søkeliste

I perioden 2011 til 2014 var det få søkere til dommerstillinger i Høyesterett: Våren 2011 ble det lyst ut to ledige dommerembeter, men bare to søkere meldte seg. Da et ledig embete ble lyst ut våren 2013, meldte seg seg ingen søkere.

Tidligere justitiarius Tore Schei ba i 2014 Justisdepartementet om å få unnta navn på søkelisten fra offentliggjøring for å få flere søkere, noe som ble innvilget. Da kom det inn flere søkere.

 

Powered by Labrador CMS