Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie inviterer advokater til tettere dialog. Foto: Henrik Evertsson
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie inviterer advokater til tettere dialog. Foto: Henrik Evertsson

Høyesterett inviterer til Advokatforum: Vil skape bedre dialog med advokatene

Høyesterett vil skape bedre dialog mellom advokater og landets øverste domstol. Derfor arrangerer de for første gang Advokatforum 22. november.

Publisert

– Begrepet advokater er her ment i videste forstand, og omfatter både advokater i sivile saker, aktorer og forsvarere i straffesaker, sier informasjonsrådgiver ved Høyesterett Svein Tore Andersen.

Tanken er at Advokatforum skal bli en årlig begivenhet, og nå i høst vil tema være ankesiling. Blant foredragsholderne er Regjeringsadvokaten, Riksadvokaten, Advokatforeningen og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

– Noen år vil temaet være bredt, slik som nå. Andre ganger vil temaet være snevrere og vil særlig kunne interessere advokater som arbeider innenfor bestemte rettsområder, forteller Andersen.

Her følger noen av årets mest sentrale problemstillinger: Hva er viktig med ankesiling, siler Høyesterett for strengt og hvilke saker går Høyesterett eventuelt glipp av hvis silingen er nettopp for streng.

Samarbeid

Andersen sier at økt dialog og diskusjon med advokatene er viktig for arbeidsfellesskapet dem imellom som følge av alle endringene som har skjedd de siste årene.

–  Sakene er blitt mer sammensatte og kompliserte, ikke minst på grunn av et betydelig innslag av internasjonale rettskilder, og jussen er blitt mer spesialisert.

Advokatforum blir holdt i Høyesteretts hus 22. november fra kl. 16 til 18. Du kan melde deg på ved å sende en e-post til Trude Molvik i Advokatforeningen.

Av 50 plasser er det i skrivende stund kun tre ledige, så her gjelder det å være rask!

Powered by Labrador CMS