Mannen hadde tid til å undersøke hva slags dyr han hadde fanget før han skjøt det, mener Høyesterett.

Høyesterett: Fengsel i seksti dager for mann som drepte en fredet fjellrev

- Mannen må sterkt bebreides for å ha felt dyret, selv om fjellrev er svært uvanlig i Rogaland, mener Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Det var i mars for tre år siden at mannen, som er født i 1981, skjøt en fjellrev som han hadde fanget i en fangstbås i Lund i Rogaland.

I Dalane tingrett ble mannen dømt til fengsel i nitti dager. Han ble også fratatt retten til å drive med jakt og fangst i tre år, og hans salongrifle ble inndratt.

I Gulating kom dommerne til, under dissens fem-to, at mannen hadde handlet grovt uaktsomt, og opprettholdt straffen på nitti dagers fengsel.

Sakens parter

  • Mannen var representert av advokat John Christian Elden.
  • Påtalemyndigheten var representert ved førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.
  • Dommerne i saken var Hilde Indreberg, Wilhelm Matheson, Kristin Normann, Borgar Høgetveit Berg og Kine Steinsvik.
  • Saken var tidligere rammet av Advokatforeningens streikeaksjon, men var en av sakene som ble trukket ut av aksjonen den 21. februar i år.

Mindretallet på to meddommere mente at uaktsomheten ikke var grov, og gikk inn for å dømme mannen for overtredelse av naturmangfoldloven § 75 første ledd.

I tråd med flertallet ble mannen dømt for brudd på straffeloven § 240.

Mannen anket til Høyesterett både over lovanvendelsen og over inndragningen av jakt- og fangstretten og salongriflen.

Trodde det var en albinorødrev

Mannen har forklart at fangstbåsen var plassert på hans søskenbarns eiendom, og at han kunne se den fra sin egen eiendom. Han oppdaget denne marsdagen i 2019 at luken på båsen lukket seg, slik den gjør når et dyr går inn i båsen.

På det aktuelle tidspunktet var det regnvær og halvmørkt, ifølge mannens forklaring.

«A tilbrakte 20 til 30 minutter ved fangstbåsen, slik at hunden skulle lære å gjenkjenne lukten av levende rev. Han avlivet deretter reven med ett skudd mens den lå i fangstbåsen og tok den med seg hjem. Deretter tok han et bilde av reven som han la ut på en Facebook-gruppe kalt «Revejakt», heter det i dommen.

Mannen forklarte at han var overbevist om at reven var en albinorødrev, noe både tingretten og lagmannsretten la til grunn, ettersom han var klar over at fjellreven er fredet og rødlistet, og likevel la ut bilde av den på Facebook.

Statens naturoppsyn beslagla reven og sendte den til DNA-analyse, og fikk fastslått at det var snakk om en fredet fjellrev.

Aldri observert i Rogaland

I retten viste mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, til at det ikke tidligere er dokumentert fjellrev i Rogaland, og at den nærmeste var observert i Bykleheiane i Agder, om lag 105 kilometer unna.

Dette fikk ingen betydning i dommen: Det er et helt grunnleggende vilkår at jegerne må kunne identifisere de artene de jakter på, fremholdes det i dommen (avsnitt 24).

Mannen burde ha foretatt undersøkelser av dyret før han skjøt det, anfører førstvoterende, høyesterettsdommer Kristin Normann:

«Det var halvmørkt da A observerte dyret. Han så at reven var liten og hvit, men baserte sin vurdering på at den med unntak av fargen, var helt lik en rødrevvalp han hadde skutt tidligere, og at ørene var lik ørene på vanlige rever. A trodde det var en albinorødrev, men han så verken fargen på øynene eller snuten på reven. Jeg viser i denne sammenhengen til at rødreven generelt er betraktelig større enn fjellreven, og at ett av de mest markante skiller mellom fjellrev og rødrev er hodets profil. Rødreven har, ifølge det nevnte temaheftet, et mer langstrakt og spisst hode med vesentlig større og spissere ører enn fjellreven. A burde på denne bakgrunn foretatt nærmere undersøkelser for å bringe på det rene om det kunne være en fjellrev.»

- Hadde flere handingsalternativer

At mannen stod ved siden av fangstbåsen i tjue, tretti minutter før han skjøt dyret, viser at han hadde flere alternativer, mener dommeren.

Hun er etter en samlet vurdering kommet til «at mannen er sterkt å bebreide for sin beslutning om å skyte reven. Både revens farge og størrelse var uvanlig, og det forelå en risiko for å felle en kritisk truet art».

Mannen fikk ti dager fratrekk i dommen på grunn av lang saksbehandlingstid.

Han mistet også rettigheten til å drive med jakt og fangst i ett år, og salongriflen inndratt. Den ulovlige felte fjellreven tilfalles viltfondet.

Dommen, som du kan lese her i sin helhet, er enstemmig.

Powered by Labrador CMS