Advokatbevillingsnemnden mener advokaten er uegnet til å utøve advokatvirksomhet. mens advokaten krever å få tilbake bevillingen. Illustrasjonsfoto/iStock
Advokatbevillingsnemnden mener advokaten er uegnet til å utøve advokatvirksomhet. mens advokaten krever å få tilbake bevillingen. Illustrasjonsfoto/iStock

Dømt til ti måneders fengsel for hjemmelaget bombe

En da 17 år gammel gutt, som i april 2017 forsøkte å sprenge en hjemmelaget bombe på Grønland i Oslo, dømmes av Høyesterett til ti måneders betinget fengsel.

Høyesterett legger vekt på at bomben ville gjort liten skade dersom den faktisk hadde blitt detonert, og at straffeloven § 131 første ledd ikke definerer handlingen tiltalte hadde tenkt til å begå, som en "terrorhandling". Høyesterett mener derfor at handlingen tiltalte hadde planlagt, rammes av straffeloven § 188.

Retten legger også til grunn at lagmannsretten har bevist at tiltalte ønsket å sprenge bomben "for å gi inntrykk av at dette var et terrorangrep, og ved det skape frykt i befolkningen".

Gutten skal ha blitt inspirert av terrorgruppen IS og hendelsen skjedde dagen etter terroraksjonen i Stockholm og fem dager etter en terroraksjon i St. Petersburg. Det legges også vekt på at hensikten var å detonere sprengladningen i et folketett område.

Ble oppdaget av et vitne

Det var 8. april 2017 at en forbipasserende ble mistenksom da han så den da 17 år gamle gutten fikle med en svart plastikkpose bak en bil på Grønland i Oslo sentrum.

Vitnet kontaktet politi som fant at posen skjulte en hjemmelaget bombe. Tiltalte har forklart at han ønsket å detonere bomben.

Det ble slått bombealarm og store deler av området ble evakuert mens politiets bombegruppe uskadeliggjorde sprengladningen.

I Oslo tingrett ble tiltalte dømt til fengsel i ni måneder for brudd på straffeloven § 191 a. Både påtalemyndighet og tiltalte anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

I lagmannsretten ble tiltalte dømt for overtredelse av straffeloven § 191 a og § 191 b til ett års fengsel med en prøvetid på to år.

"Utvilsomt samfunnsskadelig"

Ifølge Høyesterett tilsier handlingen at det tiltalte hadde tenkt til å gjøre "utvilsomt må karakteriseres som samfunnskadelig", men at den ikke kan regnes som "særlig" samfunnsskadelig fordi bomben i seg selv ville gjort minimal skade.

Dermed kommer Høyesterett til at overtredelsen av straffelovens § 191 a ikke er grov, og at tiltalte derfor ikke kan straffes for brudd på § 191 b.

"De terrorlignende omstendighetene som er knyttet til handlingen (...) må (...) få stor vekt ved utmålingen" heter det i dommen. Tiltalte dømmes derfor til ti måneders fengsel.

Dommen var enstemmig ved dommerne: Ingvald Falch, Per Erik Bergsjø, Erik Møse, Wilhelm Matheson og Karl Arne Utgård.

Powered by Labrador CMS