Jens Edvin A. Skoghøy.

Skoghøy-saken henlagt på bevisets stilling

Politiet har ikke funnet bevis for at høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy har blitt forgiftet, men det bekreftes funn av legemiddel i urinen til høyesterettsdommeren.

Publisert

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy hevdet i flere medier i november i fjor at han hadde blitt forsøkt forgiftet av sin kone. Disse påstandene har hun senere avvist på det sterkeste.

Den 24. oktober i fjor mottok Oslo-politiet en bekymringsmelding fra Skoghøys familie. Bakgrunnen for bekymringen var at Skoghøy ved to anledninger hadde blitt tatt hånd om av ambulansepersonell og blitt innlagt på sykehus.

I kjølvannet av anklagene opprettet politiet en undersøkelsessak, og i starten av desember ble det klart at det var blitt iverksatt etterforsking.

Henlagt

Den 11. januar avhørte politiet Skoghøys kone i over to timer. Nå er saken henlagt.

– Saken er nå henlagt av påtalemyndigheten på grunn av bevisets stilling, da det ikke er bevismessig dekning for at mistenkte har gitt fornærmede stoffer som har ført til den tilstanden han befant seg i, fremgår det av en pressemelding fra politiet.

Det foreligger ingen objektive bevis i saken, ifølge politiinspektør Per Thomas Omholt.

– Ikke skjellig grunn til mistanke

– Politiets etterforskning har hatt som formål å undersøke om det foreligger objektive bevis for det fornærmede hevder, eller om fornærmedes tilstand skyldes andre forhold. Politiet har blant annet innhentet legeuttalelser fra Ullevål sykehus for to innleggelser i slutten av 2022, sier han.

– Fornærmedes kone har hatt status som mistenkt og har blitt avhørt av politiet. Hun har forklart til politiet at hun ikke har gjort det hun ble anklaget for og erkjenner ingen straffskyld. Det forelå heller ikke skjellig grunn til mistanke i saken, så vi kunne heller ikke undersøke mobiler og pc-er etter søkehistorikk, fortsetter han.

Gjort funn av legemiddel

Per Thomas Omholt bekrefter at det er blitt gjort funn av et legemiddel i en urinprøve fra Skoghøy, men at slikt funn ikke ble gjort i blodprøven. Prøvene ble tatt under den siste innleggelsen til høyesterettsdommeren.

Hva slags type gift som ble funnet i urinen, vil politiet ikke gå ut med.

Politiet understreker samtidig at det har vært utfordrende for etterforskerne å sikre de objektive bevisene i saken, så som nettopp urin og blod, ettersom politiet først fikk kjennskap til saken noe tid etter de to sykehusinnleggelsene.

– Overbevist om at politiet ikke ville finne noe

– For min klient er utfallet av politiets etterforskning helt som forventet. Hun har hele veien vært overbevist om at politiet ikke ville finne noe, sier ektefellens advokat, Musharraf Ashraf, til Advokatbladet.

– Min klient har gjennomgående hevdet sin uskyld og gitt uttrykk for at det har vært tale om falske anklager hele veien. Og selv om saken nå er henlagt, mener min klient fortsatt at det er veldig uheldig at saken har fått betydelig medieoppmerksomhet, fortsetter advokaten.

Sykemeldt

Skoghøy, som opprinnelig skulle ha vært tilbake som høyesterettsdommer i midten av januar, etter å hatt studiepermisjon i høst, er for tiden sykmeldt frem til 5. februar. Høyesterett ønsker ikke å gi ytterligere opplysninger om sykmeldingen.

Advokatbladet har ikke lykkes med å få en kommentar fra Jens Edvin A. Skoghøy.

Powered by Labrador CMS