Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie ønsker å gi en uttalelse om Skoghøy-saken.

Skoghøy-saken er krevende, sier justitiarius

Opplyser at Skoghøy ikke har deltatt i dømmende virksomhet siden første del av september, og at han bare kan fratas sitt embete ved suspensjon av Kongen i statsråd eller avskjed ved dom.

Publisert Sist oppdatert

At høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy offentlig fortalte at han var blitt forgiftet, har skapt mye oppmerksomhet.

Fredag 16. desember sendte Høyesterett ut en pressemelding om saken.

- For Norges Høyesterett er dette en krevende sak, også fordi vi som arbeidsgiver er bundet av taushetsplikten. Saken gjelder i utgangspunktet en dommers privatliv, og den har medført store menneskelige omkostninger for de involverte. Den har samtidig medført at det rettes oppmerksomhet mot Skoghøys rolle som høyesterettsdommer, sier Øie i meldingen.

Hun forteller at etter første del av september har Skoghøy ikke deltatt i dømmende virksomhet.

- De siste sakene han behandlet før han gikk ut i permisjon, var i Høyesteretts ankeutvalg. Den siste saken han var med på der, ble avgjort 9. september. En uriktig formulering i avgjørelsen ble rettet 12. september. To hevingskjennelser er avsagt av ham i ettertid, men dette er rene formalavgjørelser hvor resultatet følger uttrykkelig av loven, jf. straffeprosessloven § 434 syvende ledd siste punktum.

- Uavhengig også fra kolleger og ledelse

Øie opplyser at Høyesterett de siste dagene har fått mange spørsmål om Skoghøy kan være høyesterettsdommer videre.

- På helt generelt grunnlag er det viktig å minne om at dommere er selvstendige og uavhengige i sin dømmende virksomhet, ikke bare fra de andre statsmaktene, men også fra sine kolleger og ledelsen i domstolen de tilhører. Dette er et viktig prinsipp, ikke minst for høyesterettsdommere. En dommer kan bare fratas sitt embete eller tas ut av dømmende virksomhet ved suspensjon av Kongen i statsråd eller avskjed ved dom, sier Øie.

Wessel-Aas: - Uheldige signaler

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas uttalte til VG i går at Skoghøys uttalelser om forgiftningen «sender ut uheldige signaler til publikum, ikke minst om hans forhold til grunnleggende rettsstatsprinsipper, sa Wessel-Aas.

Skoghøy har fastholdt at han ikke selv aktivt har søkt offentlighetens oppmerksomhet om saken, men bare svart på spørsmål fra journalister.

Powered by Labrador CMS