Erlend Haaskjold (51) er partner i Schjødt.

- Høyesterett er den ultimate jobben

For Schjødt-partner Erlend Haaskjold (51) er de ledige embetene i Høyesterett for tiltalende til ikke å søke. - Men at utfordrerne er gode, hersker det ingen tvil om, sier han. 

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i februar ble det kjent at Høyesterett utlyste to ledige dommerembeter. Advokat Erlend Haaskjold (51) fra Schjødt er blant søkerne. Han har søkt én gang tidligere: Da Jens Edvin A. Skoghøy meldte tilbakekomst til Høyesterett i 2020, sto Schjødt-partneren på søkerlisten, og ble innstilt som nummer tre.

- Haaskjold er en svært kompetent kandidat, sier professor Gunnar Grendstad ved Institutt for sammenlignende politikk ved UiB. Han forsker på domstoler og dommeratferd, med spesielt fokus på Høyesterett. 

Haaskjold forteller at et embete i Høyesterett utvilsomt er den ultimate jobben man kan ha som jurist.

- Det er en stilling som gir en unik mulighet til aktiv bruk og videreutvikling av ens juridiske kompetanse, sier han til Advokatbladet.

At embetet som høyesterettsdommer er en «unik mulighet», er høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie enig i.

- Selvfølgelig. Jeg er meget tilfreds med den innkomne bunken med søknader. Det faktum at så mange dyktige søkere ønsker, og søker seg, til Høyesterett, er svært gledelig, uttalte hun til Advokatbladet i forrige uke.

- Særlig interessert i prinsipielle saker

- For min egen del er jeg særlig interessert i komplekse og prinsipielle saker, og ikke minst de analysene som må gjøres når en avgjørelse skal få betydning utover den konkrete sak, sier Haaskjold.

Han fremhever at han har stor respekt for dommerrollen. 

- Som voldgiftsdommer i mer enn femti internasjonale kommersielle saker har jeg funnet glede i utfordringen med å finne frem til en best mulig regel når kryssende interesser skal veies mot hverandre, sier han.

Haaskjold har hatt møterett siden 2003.

- Utvilsomt hard konkurranse

Han ønsker ikke å ha noen formening om hvem blant søkerne han anser som sin største konkurrent.

- Det er et spørsmål jeg ikke skal ha noen formening om, mener jeg.  Innstillingsrådet skal foreta rangeringen av søkerne, og dette skjer etter en meget grundig prosess. Det er utvilsomt mange meget kompetente jurister på søkerlisten. At det er hard konkurranse om disse embetene, er helt naturlig, sier han.

Høyesterettsdommere bør utnevnes blant personer som «tilfredsstiller svært høye krav til faglige kvalifikasjoner», heter det av Innstillingsrådets praksisnotat.

Haaskjold har tidligere, i en annen sammenheng, uttalt at han mener karakterer er noe mindre viktig i dag enn da han var nyutdannet jurist. 

- Reisepass inn i jussens verden

– For de som ikke har kontakter og bekjente, er karakterene det viktigste reisepass inn i jussens verden, har han uttalt til Universitas.

- En kan ha verdens beste karakterer, uten å være en god advokat. Men også det motsatte er tilfellet. Forklaringen ligger i at en god advokat må ha en rekke andre egenskaper enn de rent juridiske: Det kreves evner innen kommunikasjon og formidling, bransjekunnskap og markedsforståelse. Ikke minst for advokater som arbeider i domstolene er det viktig å kunne klarlegge faktum, sier han. 

Særlig arbeidet med å klarlegge hva som faktisk har skjedd, er et håndverk man først og fremst må lære seg i praksis, mener Schjødt-partneren.

- Dessuten er det viktig å kunne presentere et omfattende faktum på en oversiktlig og forståelig måte, og dette krever en pedagogisk tilnærming. 

Haaskjold tilføyer at et juridisk studium gir basiskunnskaper og innsikt i den juridiske metoden. Etter hans oppfatning er det avgjørende derfor hvordan man etter fullført studium forvalter den kunnskapen man har fått ved fakultetet.

Formuerett som primærfag

Som prosedyreadvokat, foreleser og voldgiftsdommer, har Haaskjold fortrinnsvis arbeidet med formuerettslige fag, og han har skrevet flere bøker og artikler om kontraktsrett og obligasjonsrett. 

Han avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo våren 1996. Før dette var han i perioden 1995-96 vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved UiO.  

Schjødt-partner siden 2021

Partneren har vært advokat i Schjødt siden 2021. Han kom da fra Arntzen de Besche, der han arbeidet i ni år. Her var han tilknyttet fagavdelingen for tvist, prosedyre og entreprise.

Oslo-mannen har også jobbet tre år i Thommessen, og ti år hos Regjeringsadvokaten. Annen dommererfaring har han for så vidt også: Haaskjold var dommerfullmektig i Stjør- og Verdal mot slutten av 1990-tallet.

51-åringen har dessuten en Bachelor of Civil Law fra Oxford og LLM fra University of London, og har prosedert for Norge i EMD.

Powered by Labrador CMS