John Christian Elden forsvarer en av de dømte i NAV-sakskomplekset.

- Utviskede landegrenser må være bakteppe for tolkningen

John Christian Elden beklager at han som forsvarer ikke tok opp EØS-poenget i NAV-saken enda sterkere. - Systemet har sviktet, mener Elden.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag formiddag behandlet Høyesterett en pilotsak i NAV-komplekset i storkammer, etter at fungerende domstolleder den 11. mai hadde besluttet at saken hadde så høy viktighet at den skulle behandles der.

Dommer Hilde Indreberg ledet saken.

Ved behandling i storkammer settes Høyesterett med elleve dommere i stedet for fem.

Setteriksadvokat Henry John Mæland prosederte saken, ettersom Jørn Maurud har erklært seg inhabil.

- Etter EFTA-domstolens rådgivende uttalelser må det legges til grunn at det har vært i strid med EØS-avtalen artikkel 36 å hindre en norsk borger å eksportere arbeidsavklaringspenger innenfor EØS-området. Når dette legges til grunn foreligger det ikke noe bedrageri, og tiltalte skal frikjennes, sa Mæland og la til at avgjørelsen i denne saken har betydning for mange andre lignende saker.

Foruten riksadvokaten fikk også staten fremme sitt syn ved regjeringsadvokat Pål Wennerås.

- Statens syn er at EFTA-domstolen ikke har ment å uttale seg om aktivitetsplikten som sådan, sa Wennerås.

- Kan ikke lovene godt nok

Forsvarer John Christian Elden viste til at høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy ba Høyesterett beklage feilen. Elden beklagde også at han som forsvarer ikke tok EØS-poenget sterkere opp på et tidligere tidspunkt.

- Jeg har ikke problemer i samme sammenheng å si at det også for forsvarer er grunn til å beklage at dette ikke ble tatt sterkere opp, og lagt ned en påstand om frifinnelse. Systemet har sviktet, ved at man ikke har gått utenom anken, og fått en frifinnelsesavgjørelse allerede i 2017, sa Elden, og poengterte at han faktisk hadde tatt opp EØS-spørsmålet da Høyesterett behandlet saken i 2017 også.

Han prosederte saken sammen med Anders Brosveet. Elden benyttet også anledningen til å trekke noen generelle linjer.

- Det grunnleggende med EØS-avtalen er at man i så liten grad som mulig skal ha hindringer på bevegelser mellom og i landene. Landegrensene blir i stor grad visket ut. Det må være bakteppet ved tolkningen også, sa Elden.

Han viste til at jusprofessor Erik Røsæg allerede da Norge vedtok EØS-avtalen i 1994 uttalte «Jippi! Norge fikk nå 20.000 lover og forskrifter over natten. Juristene får mye å gjøre».

- Dette betyr altså at lovene er innført. Og de er en del av norsk lov - vi bare kan dem ikke godt nok, sa Elden.

- Aktivitetskrav er ok

Overfor Rett24 avviser professor Ingunn Ikdahl påstander om at arbeidslinjen står i fare etter EFTA-domstolens uttalelse - slik flere har sagt de frykter.

– Ryktene om arbeidslinjens død er nok betydelig overdrevne. Alle partene ga inntrykk av at Norge fortsatt vil ha mulighet til å stille krav om aktivitet, noe som også virker som en fornuftig lesning av EFTA-domstolens rådgivende uttalelse, sier hun til Rett24

Powered by Labrador CMS