Siden påske har Høyesteretts dommere hatt et fortettet program, og fått unna restanser fra mars, da domstolen midlertidig stengte ned, forteller jusititarius Toril Marie Øie.

Nå blir det tre avdelinger i Høyesterett

Ny virtuell avdeling opprettes i oktober for å unngå restanser fra korona-nedstengningen.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er første gang siden behandlingen av landssviksakene etter andre verdenskrig at Høyesterett skal behandle tre saker parallelt, og som den gang er begrunnelsen hensynet til å unngå restanser, sier justitiarius Toril Marie Øie.

I den midlertidige tredje avdelingen i Høyesterett skal sakene bare gå som fjernmøter.

- Høyesterett har rettssalskapasitet til to saker samtidig. Gjennom å benytte fjernmøte, får vi en tredje - virtuell - rettssal. Vi legger om og fortetter dommernes arbeidsprogram slik at vi sitter oftere i retten enn normalt. Dette vil kreve ekstra innsats av alle dommerne i Høyesterett, og jeg er glad for at kollegene mine bidrar på denne måten, sier Øie.

Men jeg vil understreke at jeg ser på dette som en midlertidig løsning for Høyesteretts dommere, som fra før har en stor arbeidsbelastning.

Jens Edvin Skoghøy, som ble utnevnt til høyesterettsdommer i april, titrer noe tidligere enn planlagt, slik at Høyesterett i en begrenset periode vil ha 21 dommere. Det vil ikke bli utnevnt midlertidige dommere, og den tredje avdelingen skal bare være i funksjon i uke 42 og 44.

To avdelinger siden 1905

«I mange år behandlet Høyesterett bare én sak av gangen. På grunn av stor arbeidsmengde ble det i 1905 åpnet for å behandle saker parallelt. Dette skjedde ved at retten ble organisert i to avdelinger, hver med sju dommere. De enkelte dommerne vekslet mellom hvilken av de to avdelingene de arbeidet i – på en slik måte at avdelingene hadde varierende sammensetning. I 1939 ble avdelingene redusert til fem dommere, og slik er ordningen fortsatt», skriver Høyesterett i en pressemelding.

Færre avgjorte saker

Korona-nedstengningen har ikke gitt nevneverdige færre rettstimer i første halvår i år, sammenlignet med i fjor, ifølge Høyesterett. Siden påske har dommerne hatt et tettere arbeidsprogram enn vanlig. Domstolen har avviklet 375 rettstimer i første halvår, mot 408 i samme periode i fjor.

- Men antallet avgjorte saker var lavere, 53 mot 64, fordi det i år var flere omfattende saker, sier Øie.

Flere store saker er berammet i Høyesterett i høst, og i november og januar behandles to plenumssaker.

I november behandler Høyesterett klimasøksmålet fra Natur og Ungdom og Greenpeace om tildelingen av utvinningstillatelser i deler av Barentshavet. Og i januar behandles Nei til EUs søksmål mot staten, om gyldigheten av forskrifter som gjennomfører EUs tredje energimarkedspakke.

Den første saken i Høyesteretts tredje avdeling blir en sak om merverdiavgiftsrett. Saken skal ledes av dommer Magnus Matningsdal.

Powered by Labrador CMS