Høyesterett behandlet skjeggkre-saken i avdeling.

Kjøpte bolig «som den er» - har ikke rett til prisavslag etter funn av skjeggkre

JU§NYTT. En enstemmig Høyesterett konkluderer med at kjøperne hverken har krav på prisavslag som følge av verditap eller midlertidige bruksulemper ved retting.

Publisert Sist oppdatert

Saken gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av en bolig som viste seg å inneholde skjeggkre.

Selgerne ble representert av advokat Arne Meidell, mens kjøperne ble representert av advokat Johan Ivar Ansnes.

Dommere i saken var: Jens Edvin A. Skoghøy, Wilhelm Matheson, Aage Thor Falkanger, Wenche Elizabeth Arntzen og Cecilie Østensen Berglund.

Spørsmålet Høyesterett behandlet var om kjøper kan kreve prisavslag for midlertidige bruksulemper ved retting, samt for potensielt verditap som følge av risikoen for at bestanden tar seg opp igjen.

Førstvoterende Aage Thor Falkanger finner det klart at kjøperne ikke har krav på prisavslag, og viser til at boligen har blitt erklært fri for skjeggkre av et skadedyrfirma.

«Jeg finner ikke grunn til å tvile på denne konklusjonen. Selskapet har riktignok ikke gitt noen garanti for at det ikke vil dukke opp nye skjeggkre i boligen, men dette må ses på bakgrunn av den utbredelsen skjeggkre etter hvert har fått. Fagpersoner antar at rundt 40–50 prosent av alle boliger i Norge vil ha skjeggkre i løpet av fire til fem år», kan man lese i dommen.

Derfor er førstevoterende også i tvil «om risikoen for at det igjen skal komme skjeggkre i boligen, er en mangel i lovens forstand». Det var ikke «godtgjort» noe verdifall som følge av risikoen for at bestanden tar seg opp igjen, skriver Høyesterett. Dermed var det ikke grunnlag for prisavslag for restlyte.

At selgernes retting av skjeggkre-problemet førte til midlertidige bruksulemper kan kjøper heller ikke kreve prisavslag for. Høyesterett legger vekt på at selgerne hadde håndtert problemet innen rimelig tid og fritt for «urimelig ulempe» i tråd med avhendingsloven § 4-10 første og tredje ledd. Dermed var balansen i kontrakten gjenopprettet.

Avgjørelsen klargjør betydningen av at solgte boliger tidligere har hatt skjeggkre og om kjøpere kan få prisavslag for midlertidige bruksulemper knyttet til retting.

HELE DOMMEN FINNER DU HER!

Powered by Labrador CMS