Her er Borgar Høgetveit Berg ved lanseringen av boken «Avtalt prosess – voldgift i praksis», der han er en av to redaktører. Foto: Ida Moen Ødegård

Bare én søker til Høyesterett

Thommessen-advokat Borgar Høgetveit Berg (46) er eneste reelle søker til det ledige embetet som dommer i Høyesterett.

Borgar Høgetveit Berg var innstilt som nummer tre ved forrige utlysning i Høyesterett i mai i år, da to stillinger var ledige, og Espen Bergh og Cecilie Østensen Berglund ble innstilt som henholdsvis nummer en og to. Disse to stillingene var etter Toril Marie Øie og Ingse Stabel. Førstnevnte ble som kjent utnevnt til justitiarius, mens Stabel snart går av med pensjon.

Stillingen som Borgar Høgetveit Berg nå har søkt på, er etter Jens Edvin Skoghøy (61), som har sagt opp, og i løpet av vinteren flytter hjem til Tromsø for å bli professor ved Juridisk fakultet.

Skoghøy har vært dommer i Høyesterett siden 1998.

Men til tross for at det bare er en reell søker på det utlyste embetet i Høyesterett, kommer ikke Innstillingsrådet for dommere til å lyse ut stillingen på nytt.

- Embetet blir ikke lyst ut på nytt. Saksbehandlingen går videre med den søkerlisten som foreligger, bekrefter Yngve Svendsen, leder i Innstillingsrådet for dommere, overfor Advokatbladet.

Borgar Høgetveit Berg er tilknyttet Thommessens tvisteløsningsteam, og jobber med tvisteløsning og prosedyre innen erstatnings-, tings-, pante-, konkurs-, kontrakts- og forvaltningsrett.

For ti år siden tok han Voldgiftsdommerutdannelsen i regi av Advokaternes Serviceselskab i Danmark, og har siden vært voldgiftsdommer i en rekke saker. Ifølge Thommessens nettsider har han prosedert over to hundre sivile rettssaker, hvorav over femti i lagmannsretten, og prosederer jevnlig for Høyesterett. Han har tidligere jobbet hos Regjeringsadvokaten, og vært konstituert lagdommer.

I forrige runde søkte ni personer på de to ledige embetene, blant dem fire advokater i tillegg til Berg: Hanne Harlem (51), tidligere justisminister, nå kommuneadvokat i Oslo kommune.  Pål Magne Bakka (57), advokat og partner i advokatfirmaet Harris, Knut Bergo (49), advokat og partner i advokatfirmaet Wiersholm,  og Christian Henrik Prahl Reusch (45), advokat hos Regjeringsadvokaten. Ingen av disse har meldt seg som søkere i denne runden.

Det kom reaksjoner på at Harlem, med sin brede samfunnsbakgrunn, først ble innstilt som nummer fire. Rettshistoriker og jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde ved Universitetet i Bergen mente at Harlems bakgrunn som justisminister "ville ha gitt et inntrykk av et for nært forhold mellom Høyesterett og det allmennpolitiske".

Selv var Harlem skuffet over at hun ikke nådde helt opp.

"Jeg er selvfølgelig skuffet over at jeg ikke fikk en stillnig jeg ønsket meg", sa Harlem til Advokatbladet.

Da Høyesterett i 2013 utlyste to ledige dommerembeter, var det ingen søkere som meldte seg. Først da Justisdepartementet etter mange protester utlyste stillingene på nytt i 2014 og ga søkerne mulighet til å unnta sin søknad fra offentligheten, kom det inn tolv søkere.

I denne runden har det, som i forrige runde, vært full åpenhet rundt søkerlisten, men den består altså av kun to navn.

I tillegg til Berg, har Torbjørn Gaarder (61) søkt. Han har søkt på alle ledige offentlige lederstillinger de siste årene, ifølge en artikkel i Dagbladet, både som politimester, skattedirektør og finansdirektør.

Lønn for dommere i Høyesterett er for tiden 1.681.500 kroner, ifølge utlysningsteksten.

 

Powered by Labrador CMS