Høyesterett gir samfunnsstraff for seksuell omgang med 15 år gammel jente

Dommen som enstemmig ble avsagt 4. november, gir veiledning for straffutmålingen ved tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år etter straffeloven § 302.

Bakgrunnen for saken, der straffutmålingsspørsmålet til slutt endte i Høyesterett, var at politiet ved en tilfeldighet oppdaget at en 22 år gammel mann ved flere anledninger hadde hatt seksuell omgang med en 15 år gammel jente.

De to var kjærester da forholdene fant sted, og var fremdeles kjærester da dommen ble avsagt i Høyesterett.

Jenta hadde selv ingen ønsker om at mannen skulle straffes, men påtalemyndigheten mente straffen skulle settes til 120 dager ubetinget fengsel.

Høyesterett konkluderte likevel med at samfunnsstraff var tilstrekkelig.

– Første tilfelle av samfunnsstraff

Førstvoterende dommer Noer viste til forarbeidenes veiledning for straffutmålingen, om at bestemmelsen i straffeloven § 302 er begrunnet med at «barn under 16 år ikke har forutsetninger for å gi straffriende samtykke til seksuell omgang».

«Domstolene må imidlertid alltid vurdere hver sak for seg. Det er forskjell på den godt voksne mannen som går til sengs med en full 14-åring, og seksuell omgang mellom to som er glade i hverandre og hvor aldersforskjellen er mindre», påpekte Høyesterett.

I avhør med politiet hadde jenta uttalt at kjæresten betydde mye for henne, og at «han bare er snill og god». I den endelige straffutmålingen ble det vektlagt at ingenting tydet på utnyttelse fra mannens side, eller at det ikke var reell frivillighet fra jentas side.

«Dette gjør etter mitt syn at samfunnsstraff er en egnet – og forholdsmessig – strafferettslig reaksjon på lovbruddet», skrev Høyesterett, som også påpekte at dette er første gang samfunnsstraff brukes som reaksjon på en overtredelse av straffeloven § 302.

Her kan du lese hele avgjørelsen.

Powered by Labrador CMS